Preben Bille-Brahe

Artikelstart

Preben Bille-Brahe, 25.2.1773-21.9.1857, lensgreve, godsejer. Født i Odense, død på Hvedholm, begravet i Horne. Efter skolegang i Odense blev B.-B. student 1790 og kammerjunker og løjtnant à la suite i Hestgarden 1792. S.å. drog han på studierejse, dyrkede humaniora og kameralvidenskaber i Göttingen og blev ved kejserkroningen i Frankfurt a. M. slået til ridder af det hellige romerske rige. Senere besøgte han Schweiz og Italien samt, af hensyn til landbruget, England og Skotland. 1795 kom han hjem og overtog bestyrelsen af stamhuset Hvedholm som med de øvrige besiddelser 9.5.1798 blev ophøjet til grevskabet Brahesminde. 1800 tog han sin afsked fra Hestgarden, men var 1802–08 major ved landeværnet. Trods vanskelige tider fremmede han udskiftningen på godset, forbedrede driften af hovedgårdene og var samtidig en human godsherre. 1810 tiltrådte han Egeskov som 1811 blev oprettet til stamhus for hans næstældste søn, og 1825 købte han godset Svanholm i Horns herred. Han var ikke blot en fremragende godsadministrator, men fra ungdommen livligt interesseret i kunst og videnskab. Han øgede betydeligt Hvedholms bibliotek, deltog i oprettelsen af Fyns stiftsbibliotek og var en gavmild patron for Odense adelige jomfrukloster. 1832 var han mellem de "oplyste" mænd der skulle forberede provinsial-stænderne og deltog som kongevalgt medlem i den første Roskilde-stænderforsamling hvor han øvede kritik mod finansregnskabet og tog sig af landsbylærernes kår men fik 1838 sin afsked bevilget på grund af svagelighed. – Kammerherre 1812. Gehejmekonferensråd 1841.

Familie

Forældre: stiftamtmand Henrik B.-B. (1709–89) og Caroline A. Raben (1738–1810). Gift 1. gang 1.7.1796 på Frederikslund (Krengerup) med baronesse Eleonore Sophie Rantzau, født 24.8.1779 på Fjellebro, død 7.3.1800 i Kbh. (Holmens), d. af general greve Frederik Siegfred R. (1744–1822) og baronesse Sophie Magdalene Krag-Juel-Vind (1754–1833). Gift 2. gang 15.11.1816 på Frederiksgave med Johanne Caroline Vilhelmine Falbe, døbt 10.3.1789 i Helsingør (Marie), død 3.3.1823 på Hvedholm, d. af kar. kaptajn i søetaten, inspektør ved Øresunds toldkammer Ulrik Anton F. (1746–95) og Ide Marie (Seidelin) Møller (1763–1842). Gift 3. gang 17.7.1824 på Arreskov med komtesse Birgitte (Betzy) Susanne Sybille Schaffalitzky de Muckadell, født 31.8.1801 på Arreskov, død 26.1.1876 i Svendborg, d. af grev Erik Skeel S. de M. (1774–1833, gift 1. gang 1794 med Susanne Birgitte Kaas, 1778–96) og Charlotte Amalie Reventlow (1780–1843). – Far til Christian B.-B.

Udnævnelser

R. 1824. K. 1828. DM. 1836. S.K. 1840.

Ikonografi

Stik af Flint. Min. af J. A. Gillberg, 1795. Tegn. af Sergel. Mal. af Juel, ca. 1800 (Egeskov). Mal. af Eckersberg, 1817 (Glyptoteket). Mal. af Bærentzen, 1840, litograferet 1841. Buste af H. V. Bissen, 1849 (kapellet, Horne) og relief (Egeskov). Buste af C. C. Peters, 1857 (støtte ved Svanholm 1858). Buste af H. V. Bissen, 1857 (støtte ved Hvedholm 1858) og 1866 (St.mus). Mindesten 1856 (Egeskov, haven).

Bibliografi

Danm.s adels årbog VII, 1890 94. W. Mollerup og Fr. Meidell: Bille-ættens hist. II, 1893. Hans Jensen i De da. stænderforsamlingers hist. I-II, 1931–34. – Selvbiogr. indtil 1829 og papirer i grevskabet Brahesmindes arkiv i landsark. i Odense. Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig