Preben Gyldenstierne

Artikelstart

Preben Gyldenstierne, Predbjørn Gyldenstierne, 25(26.).10.1548-13(23.).7.1616, rigsråd. Født på Gammel Estrup, død på Vosborg, begravet i Ulvborg k. 1563 fik G. sammen med sine to søstre Han hrd. i pant, men 1567 overlod de tre søskende dette pantelen til broderen Henrik mod at få Skt. Hans kloster i Viborg i stedet. 1573 forlenedes han med Vestervig kloster, og s.å. fratrådte han sin stilling ved hoffet hvor han i nogle år havde være hofjunker. 1576 ombyttede han Vestervig med Åstrup, i stedet for hvilket han 1595 fik Bøvling som han vistnok ønskede på grund af dets beliggenhed i nærheden af hans gård (Nørre) Vosborg, og som han da også beholdt resten af sit liv. Desuden var han forlenet med Skarpenbergs gods på Mors 1594-95 og med Malmohus 1595-97. 1595 sendtes han sammen med Ove Lunge og Laurids Kruse til et møde med russiske afsendinge i Malmis i Lapland for at drøfte spørgsmålet om Norges grænser i nord og højhedsretten over de der boende lapper; men russerne udeblev, og efter nogle ugers venten måtte de danske udsendinge vende hjem med uforrettet sag. 1596 kom G. ind i rigsrådet. 1602 var han en af den danske konges repræsentanter ved dennes søster Hedvigs bryllup med kurfyrsten af Sachsen i Dresden, og n.å. ledsagede han Christian IV til hyldingen i Hamburg. Under kongens besøg i England 1606 var han en af de rigsråder der førte regeringen herhjemme. 1610 fulgte han kongen og prins Christian til dennes hylding i Oslo, ligesom han 1613 påny var i Norge som kongens ledsager til herredagen i Skien. -Foruden Vosborg ejede han Vrå i Vendsyssel, Totterupholm i Fakse hrd., hvilken sidste gård 1588 tilfaldt ham eller rettere hans eneste barn af første ægteskab, datteren Jytte G., og Svaneholm i Skåne.

Familie

Forældre: biskop Knud Henriksen G. (død 1560) og Jytte Podebusk (død 1573). Gift 1. gang 28.8.1580 i Kbh. med Birgitte Rosensparre, 12.4.1583 på Åstrup, d. af rigsråd Steen R. til Skarhult (1523-65) og Mette Rosenkrantz (ca. 1533-88). Gift 2. gang 22.6.1589 i Odense med Mette Hardenberg, født 22.12.1569 i Ringsted, 14.5.1629 på Eskebjerg, d. af rigsråd Erik H. (ca. 1534-1604) og Anne Rønnow (1541-1609). - Far til Henrik G.

Ikonografi

Maleri (Fr.borg). Epitafium, formentlig af Claus Lauritzen ca. 1620 (Ulfborg k.).

Bibliografi

Danm.-Norges traktater 1523-1750, udg. L. Laursen III, 1916. Sven Ulric Palme: Sverige och Danm. 1596-1611, Uppsala 1942.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig