R.S. Gram, Richard Severin Gram, 9.8.1857-25.2.1936, dommer. Født i Ordrup (Frue), død i Hellerup, urne på Ass. kgd. G. blev student 1875 fra Metropolitanskolen og cand. jur. 1879. Han var derefter manuduktør og medvirkede desuden ved C. Goos' og A. C. Evaldsens udgave af A. Aagesens Forelæsninger over den romerske Privatret I-II, 1882. Efter at være blevet ansat i justitsministeriet 1886 var han 1887-89 på studieophold i udlandet, og 1889 blev han dr. jur. med afhandlingen Om Motivets Betydning i strafferetlig Henseende. Han blev dommer i Københavns kriminal- og politiret 1890, i landsover- samt hof- og stadsretten 1902 og i højesteret 1909. Samtidig med dommergerningen varetog G. en række andre hverv. Han var formand for akkordretten 1915-18 og for retsplejeudvalget 1919-27, censor ved de juridiske eksaminer 1900-17, administrerende direktør for den Suhrske stiftelse 1917-33, medlem af bestyrelsen for det Anders Sandøe Ørstedske prismedalje-legat fra 1906 og dens formand 1912-33. Doktordisputatsen fra 1889 blev ikke efterfulgt af nogen litterær produktion af større omfang, men G. skrev dog nogle tidsskriftafhandlinger, og sammen med E. Hvidt udgav han Realregister til Domssamlingerne i civile Sager 1887-96 I-II, 1899 og en tilsvarende samling for tiåret 1897-1906 I-II, 1908. G. var medredaktør af domssamlingen i Ugeskrift for Retsvæsen, 1906-17.

Familie

Forældre: professor F. T. J. G. (1816-71) og Louise Christiane Roulund (1829-1913). Gift 20.12.1893 i Kbh. (Pauls) med Inger Juliane Tybjerg, født 15.5.1867 i Kbh. (Trin.), død 22.3.1938 i Humlebæk, d. af arkitekt Hans Christian T. (1815-79, gift 2. gang 1868 med Caroline Elise Oltmann, 1837-1900) og Juliane Marie Poulsen (1835-67). – Bror til Christian G.

Ikonografi

Afbildet på pastel af E. Saltoft (Fr.borg), forarbejde til mal. af højesteret, 1911 (højesteret); efter dette litografi. Tegn. af Gerda Ploug Sarp. Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1890 47f. – Frantz Dahl i Berl. tid. 8.8.1927. Højesteret 1661-1961 II, 1961 279f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig