R.W. Winkel

R.W. Winkel, Rikard William Winkel, 27.8.1852-26.9.1934, ingeniør. Født på Dybvad ved Sæby, død i Kbh., begravet sst. (Holmens). W. tog polyteknisk adgangseksamen 1870 og blev 1876 cand.polyt. i ingeniørfaget. Allerede inden eksamen havde han 1872-73 været hjælpeassistent på Polyteknisk læreanstalts kemiske laboratorium. Efter eksamen fik han beskæftigelse ved jernbaneudstikninger i Jylland. 1880-84 var han ansat som ingeniør hos hovedentreprenørerne for anlægget af Ringe-Fåborg, Odense-Bogense og Tommerup-Assens banerne, et konsortium af hvilket hans bror Søren Winkel var medlem. 1884 nedsatte han sig som praktiserende ingeniør i Odense idet han dog samtidig assisterede entreprenøren for Tommerup-Assens banen i det efter afleveringen følgende vedligeholdelsesår. W. var tillige lærer ved Odense tekniske skole. 1886 blev han amtsvejinspektør i Kbh.s amt, en stilling han beklædte i en lang årrække til han 1922 faldt for aldersgrænsen, og gik op i med levende interesse. – Jævnsides med sin embedsgerning har W. udfoldet et ikke ubetydeligt forfatterskab i tekniske tidsskrifter. Han var den første der søgte at tage vejenes vedligeholdelse op til rationel behandling, og det var på hans initiativ at chaussé-brolægning og damptromlen indførtes her i landet. 1896-98 var W. censor i vej- og jernbanebygning ved polyteknisk eksamen. 1910 var han medlem af bedømmelseskomiteen vedrørende forskønnelsesforeningens konkurrence om kilometersten. 1911-22 var han formand for amtsvejinspektørforeningen og blev derefter æresmedlem, 1913-27 medlem af bestyrelsen for Dansk ingeniørforenings sektion for vej-, vand- og jernbanebygning. W. var stærkt kirkeligt interesseret. I mange år var han medlem af Kbh.s kirkefonds bestyrelse og har som sådan en væsentlig andel i Esajaskirkens tilblivelse. 1894 blev han medlem af bestyrelsen for Kirkelig forening for indre mission i Kbh., 1898 for Dansk missionsselskab hvor han 1923-24 fungerede som formand. 1904 blev han suppleant til det kirkelige udvalg, valgt af menighedsrådene, og 1923 medlem af provstiudvalget for Holmens provsti. Som den der i mange år havde stået menighedsarbejdet i Skt. Jakobs sogn i Kbh. meget nær samlede W. – og skrev selv for en væsentlig del – det 1924 udgivne mindeskrift om pastor Peter Krag. I bøgerne Anna Marie Winkel, 1924 og Banede Veje, 1930 skrev han om sin hustru og om sit liv.

Familie

Forældre: godsejer, cand.jur. Adolph Nicolai W. (1809-85) og Oline Hansine Roulund (1824-1900). Gift 2.3.1883 i Kbh. (Jac.) med Anna Marie Anger, født 4.2.1859 i Gyrstinge, død 21.4.1922 i Kbh., d. af sognepræst, sidst i Horslunde og Nordlunde Edvard Julius A. (1813-95) og Caroline Augusta Wiglar (1818-1901). – Bror til J. H. W. og Søren W.

Udnævnelser

R. 1911. DM. 1922.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

R. W.: Anna Marie Winkel, 1924. Samme: Banede veje, 1930 (erindr.). – Berl. aften 26.8.1922. Nationaltid. aften s.d. og 27.8.1927. C. J. Holt i Dansk missionsbl. XC, 1923 607f. [A.] Busch sst. CI, 1934 587-99. Ingeniøren XLIII, s.å. afd. I 74. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig