R. Pedersen, Rasmus Pedersen, 29.5.1840-2.5.1905, plantefysiolog. Født i Marslev, død i Kbh., begravet på Frbg. P. blev student 1860 fra Odense og valgte medicin som fagstudium. Han følte sig dog snart mere tiltrukket af botanik, kemi og fysik, og efter medicinsk eksamen 1869 gik han ikke lægevejen, men fortsatte studiet af disse fag og præsterede det usædvanlige at erhverve både universitetets guldmedalje 1871 for en fysisk afhandling om elektromagnetisme og Videnskabernes selskabs pris 1872 for besvarelsen af en botanisk-morfologisk opgave. Hans spredte interesser samlede sig efterhånden om plantefysiologien, et fag hvor hans viden i de tre nævnte discipliner kunne forenes i nyttigt samvirke. Hans få afhandlinger fra denne periode er mest morfologisk-anatomiske og lidet vigtige, men en af dem, Om Virkningen af det violette Lys i Ugeskrift for Landmænd, 1872 henledte ledende landbokredses opmærksomhed på ham, og ved deres hjælp fik han understøttelse til et flerårigt ophold i Tyskland for at sætte sig ind i det tyske forsøgsvæsen vedrørende plante- og dyreavl. Han opholdt sig der 1872-76, først i Würzburg, hvor han arbejdede under Julius Sachs der fik afgørende indflydelse på ham, og som lærte ham "at holde kategorierne i orden" og at vogte sig for at generalisere ud fra en enkelt iagttagelse. Senere studerede han i Leipzig under H. Schenk og besøgte forskellige forsøgsstationer hvis betydning for det praktiske landbrug han skildrede i et foredrag i landhusholdningsselskabet 1877, men de ventede resultater af hans studierejse indskrænkede sig dertil. Han havde dog sat sig ind i den moderne fysiologis metodik, og som den eneste videnskabeligt uddannede plantefysiolog blev han naturligt forstander for den fysiologiske afdeling af det af J. C. Jacobsen 1876 på Carlsberg oprettede laboratorium hvor han udførte nogle gæringsfysiologiske forsøg (Medd. fra Carlsberglaboratoriet I, 1878). Da hans arbejdsenergi imidlertid ikke svarede til Jacobsens krav, blev han afskediget ved udgangen af 1877. – Allerede 1871 havde P. med andre forgæves forsøgt at få oprettet et plantefysiologisk laboratorium ved universitetet, og nu ved sin hjemkomst ansøgte han om at måtte blive ansat som docent, men først efter lange forhandlinger mellem ministerium og konsistorium opnåede han at blive ansat som midlertidig docent 1879. 1887 blev han professor ordinarius, og n.å. lykkedes det, væsentlig ved P.s forbindelser i rigsdagen, at få gennemført en bevilling til oprettelsen af universitetets botaniske laboratorium. – P.s største betydning for dansk naturvidenskab er, at det lykkedes ham at få plantefysiologien indført som lærefag ved universitetet, men de forventninger man knyttede dertil opfyldte han ikke. Han besad en omfattende viden i sit fag, dog mere erhvervet ved læsning end ved egne undersøgelser, var mere receptiv end skabende, lidet energisk og efterhånden udpræget indolent. Hans ualmindelig bredt anlagte forelæsninger var i de første år meget besøgt, men i de senere år negligeret af de fleste studerende; eksperimentalfysiologien overlod han til sine assistenter. 1883 udgav han en første del af sine forelæsninger, den historiske indledning til afsnittet om planternes næringsstoffer, en interessant bog der vidner om hans forbløffende belæsthed. Fortsættelsen kom desværre aldrig.

Familie

Forældre: gårdmand Peder Christian Mortensen (1802-54) og Ane Rasmusdatter (1806-96). Gift 20.7.1888 i Kbh. (Johs.) med Frederikke Caroline Müller, født 10.1.1848 i Kbh. (Trin.), død 12. 4.1927 i Rønde (gift 1. gang 1868 med delikatessehandler og chokoladefabrikant, senere agent Niels Frederik Larsen, 1841-1920), d. af skræddermester Andreas Gottfried M. (1802-62, gift 2. gang 1857 med Johanne Christine Godske, 1804-69 (gift 1. gang 1828 med klejnsmedemester Nicolaj Mogensen, 1802-40)) og Frederikke Caroline Petersen (ca. 1817-48).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

W. Johannsen i Botanisk t. XXVII, 1906, medd. LI-LIV. Carl Jul. Salomonsen: Småarbejder, 1917 362-67 (optr. af Nord. univ. t. V, 1905-06 271-76). J. Chr. Bay: Professor R. P., Chicago 1919. Carl Christensen: Den danske botaniks hist. I, 1924-26 682-87; II, s.å. 433-36 (bibliografi). The Carlsberg laboratory 1876-1976, udg. H. Holter og K. Max Møller, 1976 162-67. E. Bille Hansen i Kbh.s univ. 1479-1979, red. Sv. Ellehøj XIII, 1979 497-501.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig