Reimar Dorn, 14.7.1594-20.6.1655, kgl. råd. Født i Wilster, død i Slesvig, begravet i Wilster. Efter at have studeret ved flere tyske universiteter blev D. 1621 dr.jur. i Helmstadt, derefter nedsatte han sig som sagfører i sin fødeby. 14.7.1630 blev han udnævnt til kongelig råd i hertugdømmerne og benyttedes i den følgende tid i ikke ringe grad af Christian IV. Han drog 1631 som gesandt til Gottorp og forhandlede 1632 med den engelske gesandt, jarlen af Leicester; i flere af de følgende år sendtes han til Bremen som rådgiver for den derværende ærkebiskop, kongens søn hertug Frederik. 1641 var han kommissær ved det imellem kongen og hertugen af Gottorp på den ene og enkegrevinde Elisabeth af Schaumburg på den anden side sluttede forlig angående Pinneberg; 1643 deltog han i forligsforhandlingerne med Hamburg. Han var desuden medlem af den kommission der 1634 var nedsat for at revidere hertugdømmernes iandret, og fik 1638 et kanonikat ved Slesvigs domkirke. Efter Frederik IIIs tronbestigelse blev han medlem af regeringskancelliet i Glückstadt. Den førnævnte jarl af Leicester fælder i sin rejseberetning en meget ufordelagtig dom om hans kundskaber og ydre optræden, men han synes at have været værdsat af Christian IV som ifølge familieoverlevering skal have udtalt om ham: "Ich habe einen Dorn zu Wilster, aber er tragt mir edle Rosen".

Familie

Forældre: borgmester i Wilster Wolfgang D. (død 1600) og Catharina Finck (død 1628). Gift 1. gang aug. 1620 med Gese Bolten, død marts 1631, d. af Matthias B. Gift 2. gang 9.6.1634 med Margaretha Bruhn, død 5.4.1652, d. af kgl. landfoged i Sydditmarsken Nicolai B. Trolovet 3. gang 1655 med Wieben Preusser (gift 1. gang med gottorpsk råd og kancellisekretær Jacob P.).

Bibliografi

Rob. Sidney i Danske mag. 3.r.I, 1842 20f 23-25. Kong Christian den fjerdes egenhændige breve, udg. C. F. Bricka og J. A. Fridericia III, 1878-80 (fot.optr. 1969) 50 136 348; IV, 1882 (fot. optr. 1969) 52; tillæg 1891 (fot. optr. 1970) 64f. L. Laursen: Danm.-No.s traktater 1523-1750 IV, 1917; V, 1920. – Reimari Dorn Ehrn-Defension, Glückstadt 1651. Johs. Gutbrot: Predigt bey der Leichbegängnusz R. D.s, Glückstadt 1656. M. Boje: Stand-Rede da M. J. Sommerin war beygesetzet, Glückstadt 1684. Johs. Moller: Cimbria lit. I, 1744 140f. N. Slange: Chr. den fierdes hist., 1749 814 843. Af geheimeråd Ditlev Ahlefeldts memoirer, udg. L. Bobé, 1895 196.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig