Rosenkrantz

Slægtstavle I over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle II over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle III over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Rosenkrantz, Uradel. Den største og mest betydningsfulde danske middelalderslægt bredte sig fra sin (øst)jyske hjemstavn ud over hele det dansk-norske rige. Mens flertallet af de gamle adelsslægter uddøde inden enevælden eller kort tid derefter, fortsatte Rosenkrantz'erne med at være blandt landets storgodsejere og at indtage høje poster inden for statsstyreisen. Navnet stammer først fra 16. årh. og er ikke udledt af selve våbenmærket, men af hjelmens krans af roser. Det oprindelige våbenmærke var en skaktavlet skråbjælke, samme våben som føres af slægten Friis fra Haraldskær. Som noget enestående for Danmark er en af slægtens hovedgårde, Rosenholm, der går tilbage til slutningen af 16. årh., fortsat ejet af en Rosenkrantz.

På grund af slægtens talrige repræsentation i Dansk biografisk leksikon har det været nødvendigt at dele den op i en række stamtavler (I–IX), der har fået navn efter nogle af de hovedgårde som i flere generationer tilhørte medlemmer af slægten. Underopdelingen svarer ikke helt til de af Thiset i adelsårbogen opstillede linjer.

II. Af Erik Ottesen Rosenkrantz' mange døtre var Elsebeth, Vibeke, Mette og Kirstine hhv. gift med kongelig råd Hans Ahlefeldt, rigsråd Predbjørn Podebusk, rigsmarsk Eskil Gøye og rigsråd Jørgen Rud. Af Niels Eriksen Rosenkrantz' døtre var Mette, Anne og Sophie hhv. gift med rigsmarsk Erik Eriksen Banner, rigsmarsk Tyge Krabbe og rigsråd Johan Bjørnsen Bjørn.

III. Holger Rosentkrantz' døtre Helle og Anna var hhv. gift med statholder Niels Trolle og rigsråd Otte Krag.

VIII. Jørgen Rosenkrantz' døtre Ide og Dorthe var hhv. gift med amtmand Hugo Lützow og officeren Mogens Krag. Christian Rosenkrantz til Skovsbos datter Nicoline var gift med generalpostdirektør Frederik Christian Danneskiold-Samsøe.

Bibliografi

Slægtstavle IV over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle V over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle VI over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle VIII over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle IX over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle VII over slægten Rosenkrantz.

.
Licens: Brukerspesifisert

K. Barner og A. Heise: Familien Rosenkrantz' historie I-II, 1874–82. – Danmarks adels årbog XXVII, 1910 370–444. Rosenholm og Rosenkrantzerne, red. Palle Rosenkrantz, 1924. Samme i Personalhistorisk tidsskrift 11.r.II, 1941 155–75. – E. F. Düring-Rosenkrantz' samlinger i Rigsarkivet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig