Rudolph Puggaard

Rudolph Puggaard, Christopher Rudolph Puggaard, 7.1.1818-9.12.1885, grosserer. Rudolph Puggaard blev student 1837 fra Roskilde og uddannedes derefter til handelsmand i Hamburg og London. 1839 kom han til Nakskovafdelingen af faderens forretning og 1842 til firmaets hovedsæde i København (H.P. & Co.) hvor han efterhånden fik en ledende stilling ved siden af Alfred Hage og siden blev eneleder. 1856 løste han grossererborgerskab, og på hans initiativ stiftedes 1865 Det kjøbenhavnske Skibsrederi med H.P. & Co. som forretningsførere. Dette selskabs aktiver med undtagelse af skibene overgik 1872 til De danske Sukkerfabrikker der i den første halve snes år ligeledes havde H.P. & Co. til forretningsførere. I Rudolph Puggaards sidste leveår indtrådte der imidlertid en tilbagegang i forretningen som forårsagede at firmaet likvideredes efter hans død. Navnlig i sine yngre og bedste manddomsår indtog Rudolph Puggaard en fremskudt stilling i hovedstadens forretningsliv, og han var desuden medlem af borgerrepræsentationen 1862-75, af sø- og handelsretten 1862-67 samt af Grosserer-societetets komité 1876-85. Han var i øvrigt medstifter af Nye danske Brandforsikring og af Kjøbenhavns private Laanebank og i sidstnævnte bank var han formand i bestyrelsen fra bankens start til sin død.

Familie

Rudolph Puggaard blev født i København (Trin.), døde på Hjuleberg, Halland, og blev begravet i København (Holmens). Forældre: købmand Hans Puggaard (1788-1866) og Bolette C.F. Hage (1798-1847). Gift 19.7.1843 i Stege med Casperfine Andresine (Signe) Andréa, adopt. Brandt, født 21.4.1824 på Albue, Kappel sogn, død 28.12.1897 i Hellebæk, d. af fastlods Kaspar Andréa (ca. 1797-1824) og Anne Danielsdatter; adopt. af skipper Claus Hansen Brandt (1793-1859) og Christiane Kisky (1800-77). – Bror til C. Puggaard.

Udnævnelser

R. 1869.

Ikonografi

Afbildet på mal. af C.A. Jensen, 1827, mal. af samme, 1838. Tegnet s.m. hustruen af W. Marstrand, 1850. Buste af H.V. Bissen, 1855 (St.mus.; glyptoteket), kopi af V. Bissen ca. 1904. Afbildet på familiemal. af J. Sonne, 1861 (Fuglsang) og 1870 (Fr.borg). Mal. af W. Marstrand udst. 1868. Træsnit af C. Poulsen, 1885. – Gravsten af Thorvald Bindesbøll, 1886.

Bibliografi

Af Orla Lehmanns papirer, 1903 97-101 (breve). – Th. Hauch-Fausbøll: Hans Puggaards slægt, 1938. Sø- og handelsretten 1826-1926, udg. Emil Kühl m.fl., 1927. -Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig