Søren Brorsen, 1.7.1875-17.2.1961, forsvarsminister. Født i Nørre Farup ved Ribe, død på Rigshospitalet i Kbh., begravet på Farup kgd. B. tog præliminæreksamen fra Ribe katedralskole 1891, var på Dalum landbrugsskole 1895–96 og på Askov højskole 1901–02. Han overtog sin fædrenegård Granvang ved Ribe 1903 og blev snart en af egnens ledende mænd. 1905–21 var han formand for Ribe og omegns landboforening og 1917 medstifter af dagbladet Vestkysten. 1906 valgtes han til sognerådsformand, men afgik 1907 da han ved suppleringsvalg blev folketingsmand for venstre i Ribekredsen som han repræsenterede indtil 1929 og igen april-nov. 1932 som M. N. Slebsagers suppleant. Fra nov. 1932 var han valgt i Kellerupkredsen indtil okt. 1945 da han ikke lod sig genopstille. – Som ung folketingsmand indbragte han 1908 lovforslag om digebygning i marsken ved Ribe, og den første digelov vedtoges 1909 overvejende på dette initiativ. B. var sit partis ordfører ved gennemførelsen af jordlovskomplekset af 4.10.1919 og var medlem af Statens jordlovsudvalg 1919–40, afbrudt af de perioder da han var minister. Ved ministeriet Neergaards dannelse i 1920 blev han formand for venstres folketingsgruppe og ved ministeriets rekonstruktion 1922 overtog han forsvarsministeriet. Han var på ny forsvarsminister i ministeriet Madsen-Mygdal 1926–29 og førte de langstrakte forhandlinger med de konservative om tilpasning af rammerne i forsvarslovene af 1922 til en strammere økonomi. Sammenbruddet af forhandlingerne der medførte ministeriets fald skyldtes væsentligst Madsen-Mygdals stejlhed, ikke svigtende forhandlingsevne hos B. Ved folketingsvalget faldt B. selv, men da han 1932 genindtrådte i folketinget, genvandt han hurtigt sin position i venstre og blev folketingsgruppens næstformand 1933–36 og dens formand 1936–1940. I disse år da venstre trængtes af LS-bevægelsen og bondepartiet stod B. urokkelig fast ved at venstre skulle være et folkeligt idébestemt parti der måtte afvise standsegoisme. Mere end nogen anden bidrog han til at LS blev fortrængt i venstre. Han kunne være skarp i sine standpunkter, blive ilter når han mødte modstand, men om hans ærlige vilje og retsindighed var der ikke tvivl. Hans taler som hans personlighed havde vægt, men den beslutsomhed der også var et træk hos ham kunne føre til at han i parlamentariske forhandlinger ikke var udholdende nok i arbejdet for en sag eller et synspunkt. – B. ledede venstre gennem den nye situation der opstod efter at radikale og socialdemokrater havde vundet flertallet i landstinget 1936 og de konservative gik i forhandling om en grundlovsrevision som venstre var imod. Han påtog sig 10.4.1940 trods en vis uvilje derimod i hans parti at indtræde som konsultativ minister i ministeriet Stauning-Munch. Han blev forsvarsminister i ministeriet Stauning juli 1940-maj 1942 og fortsatte på denne post i ministeriet V. Buhl maj-nov. 1942 og i ministeriet Scavenius nov, 1942-maj 1945, fra 29.8.1943 dog uden at fungere som minister. Han måtte som andre ministre i disse år træffe svære beslutninger og førte et klart forsvar for samarbejdspolitikken 1940–43 under folketingets behandling juni 1945 af strafferammerne for medlemmer af Frikorps Danmark hvorunder han ud fra sin retsindighed talte for hensyntagen til dem der som purunge havde meldt sig til frikorpet.

Familie

Forældre: gårdejer Anders Christian B. (1833–87) og Kirsten Hansen (1839–1909). Gift 1. gang 5.6.1903 i Brøns med Karoline Schack, født 28.11.1881 i Astrup ved Skærbæk, død 5.5.1911 i Nørre Farup, d. af gårdejer Niels S. (1833–1921) og Ellen Marie Mortensen (1846–1926). Gift 2. gang 25.10.1913 i Nørre Farup med Karen Laurine Søndergaard, født 27.7.1877 i Ribe, død 28.6.1941 på Filadelfia, Dianalund, Sorø amt, d. af restauratør Anders S. (1821–1912) og Dorthea Schultz (1850–1927).

Udnævnelser

K.2 1923.

Ikonografi

Tegn. af O. Matthiesen, 1921. Afbildet på sammes mal., 1923, af den grundlovgivende rigsdag 1915 (folketinget). Afbildet på Johs. Nielsens mal., 1935 af landbolovgivningens mænd af 4. okt. 1919. Foto.

Bibliografi

Gunnar Fog-Petersen: Vor regering og rigsdag, 1938. Vestkysten 20.2.1961, Politiken s.d. Berl. Tid. s.d. – Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig