Søren Engelbreth

Søren Engelbreth, 1733-6.11.1801, generalrevisor ved tallotteriet. Født i Fillerup, døbt 13.9. i Odder, død i Kbh., begravet sst. (Frue). E. tog dansk-norsk juridisk eksamen 1761. Efter at han i nogle år havde været fuldmægtig hos amtmanden over Vordingborg og Tryggevælde amter blev han 1768 amtsforvalter i Antvorskov og Korsør amter og 1774 tillige borgmester i Korsør, men udnævntes allerede n.å. på grund af sin betydelige indsigt i landboforholdene til kommitteret i rentekammeret, var 1779-82 tillige medlem af generalvejkommissionen, blev 1785 ved en da foretagen reduktion afskediget som kommitteret, uagtet han i denne stilling synes at have gjort god fyldest og bl.a. var den der efter J. G. Moltkes ordre konciperede forordningen af 4.4.1781 om jordfællesskabets ophævelse. I de offentlige litterære diskussioner om landboreformerne har han ikke deltaget. Ved sin afgang fra rentekammeret udnævntes han til generalrevisor for tallotteriet og forblev i denne stilling til sin død. – Kammerråd 1775. Justitsråd 1779.

Familie

Forældre: herredsskriver Knud E. (1701-67) og Marie Elisabeth Worsøe (1709-51). Gift 5.5.1769 i Vordingborg med Mette Teilmann, født 24.4.1743 i Vordingborg, død 24.12.1804 i Kbh. (Frue), d. af amtsforvalter, senere kammerråd Andreas T. (1699-1772) og Anna Neergaard (1712-94). – Far til W. F. E.

Ikonografi

Maleri.

Bibliografi

H. F. Rørdam i Kirkehist. saml. S.r.V, 1911 255-58.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig