Søren Hempel, 3.1.1775-12.1.1844, boghandler, avisudgiver. Født i Fåborg, død i Odense, begravet sst. H. blev student 1793 fra Odense og tog tre år efter teologisk embedseksamen. 1797 købte han i forening med en fransk emigrant Joseph Benedict Lindenfels, som dog efter et års tids forløb udtrådte af kompagniskabet, Fyens Stifts Adressekontor og Bogtrykkeri i Odense, hvortil var knyttet udgivelsen af Fyens Stiftstidende der allerede var udkommet gennem 25 år og nød stor anseelse. Efter overtagelsen bestred H. selv lige til 1843 hvervet som dette blads redaktør; hans efter datidens forhold meget moderne ledelse skaffede – trods livlig konkurrence fra den af den lige så foretagsomme forlæggerkollega Christian Iversen udgivne Fyens Stifts Journal -hurtigt bladet forøget udbredelse. Foruden bogtrykkeriet og avisudgivelsen drev han allerede fra 1797 en stor boghandel, omfattende såvel sortiments- som forlagsvirksomhed, og også denne del af forretningen formåede han at arbejde op til at blive en af de største virksomheder af den art i provinsen. H. var stærkt socialt og politisk interesseret og i mange henseender en foregangsmand der gennem bladet kom til at øve en betydelig indflydelse på sin bys udvikling ved stadig i dets spalter at tage til orde i kommunale spørgsmål, især på det filantropiske område. Han var medlem af flere kommissioner til ordning af skole- og fattigvæsen, blev 1835 valgt til deputeret i Roskilde stænderforsamling og 1838 til rådmand i Odense. Foruden talrige bladartikler, hvortil hører rationalistisk prægede indlæg i tidens kirkelige og teologiske stridigheder, har han forfattet en række bøger og pjecer, væsentlig af folkeoplysende eller moraliserende karakter som ganske vist ikke er betydelige, men vidner om hans frisind og menneskevenlighed. I denne sammenhæng kan nævnes at han ved boggaver og på anden måde viste læseselskaber og de fremspirende folkebogsamlinger på Fyn stor interesse. Hans hobby var astronomi som han dyrkede fra et i hans have med henblik herpå opført tårn. Efter hans død blev den store forretning delt, idet sønnen Morten Christian H. (1799–1861) overtog trykkeriet og avisudgivelsen (overgik 1869 til J. C. Dreyer), mens forlags- og sortimentsboghandelen overgik til svigersønnen Jens Frederik Helm-Petersen (1810–70). – Kancelliråd 1829.

Familie

Forældre: postmester og stads-, senere distriktskirurg i Fåborg Christian H. (1738–1809, gift 2. gang 1786 med Ulrikke Augusta Ploug, 1766–1841, gift 2. gang 1816 med kancelliråd, landvæsenskommissær Nicolai Johan Kanneworff, ca. 1758–1833) og Sophie Erreboe (1746–84). Gift 19.9.1798 i Odense med Frederikke Kirstine Kisbye, født 16.5.1769 i Odense, død 22.9.1839 sst., d. af klokker ved Skt. Knuds kirke i Odense Morten K. (ca. 1730–99) og Johanne Margrethe Sibbern (ca. 1734–98, gift 1. gang 1757 med kateket i Odense Jens Pedersen Brandt, 1723–65, gift 1. gang 1750 med Christiane Dorothea Riber, død 1751, gift 2. gang 1752 med Karen Friedrichsdatter Holm, død 1756).

Ikonografi

Mal. af C. Grandjean, 1835. Buste (Hempels Boghandel, Odense). Mal. af Dankvart Dreyer. Mal. af S. C. Bondo (Lahns stiftelse, Odense). Træsnit af J. F. Rosenstand, 1874.

Bibliografi

S. H.s politiske dagbøger 1835–40, udg. Hakon Muller, 1946. – J. Lauritzen: Tilbageblik på Fyens stiftstid.s første årh., 1872. A. Dolleris: Danm.s boghandlere 1837–92, 1912 124f. H. St. Holbeck: Fyens stiftstid. gennem halvandet årh., 1922. Chr. Kirchhoff-Larsen: Den danske presses hist. I–II. 1942–47. [J. Weishaupt:] Hempelske boghandel 1797–1947, 1947. Helge Nielsen: Folkebibl.s forgængere, 1960. – Papirer i Landsark. for Fyn.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig