Søren Jørgensen, 1822-1895, bror til Jens Jørgensen.