S.P. Petersen, Søren Peter Petersen, 17.2.1852-5.4.1915, landøkonomisk konsulent og sekretær. Født i Lemming, Koldt sg, død i Århus, begravet sst. P. var på Testrup højskole, men arbejdede i øvrigt ved landbruget indtil sit 23. år. 1878 tog han lærereksamen fra Gedved seminarium, tog derefter på landbohøjskolen og fik landbrugseksamen 1880. Han underviste først på Grejsdalens højskole 1880-82, lærte sommeren 1882 mejeribrug under Th. R. Segelcke og fortsatte derefter som lærer på Særslev højskole 1882-85. 1885-89 var han forstander for Klank højskole og 1889-98 lærer på Malling landbrugsskole. 1888 blev han konsulent i husdyrbrug for Foreningen af jydske landboforeninger, og det var især i denne stilling at han udrettede et betydningsfuldt arbejde til landbrugets fremme. Der udvikledes et frugtbart samarbejde mellem ham og statskonsulent Axel Appel, og deres indsats blev af væsentlig betydning for det jyske kvægbrugs stærke fremgang i denne periode. P. arbejdede for oprettelsen af kvægavlsforeninger, tog initiativet til præmiering af kvægfamilier og 1892 til de store ungskuer der efterhånden blev hovedbegivenheden blandt de jyske dyrskuer. Tillige ydede han et værdifuldt bidrag til stambogsføringens udvikling på et tidligt stadium, idet man nu i de jyske landboforeninger begyndte at afløse de tidligere fællesstambøger med særlige stambøger over kvæget og med adskillelse af de enkelte racer. Han udarbejdede Foreningen af jydske Landboforeningers Stambog over Tyre af jydsk Race I-II, 1889-92 og sammen med Axel Appel fortsættelsen indtil bind XXII (1914), desuden Stambog over Tyre af rød dansk Race hjemmehørende i Jylland, 1892 og sammen med Axel Appel De samvirkende danske Landboforeningers Stambog over Tyre af Korthorns Race I, 1906. Han udarbejdede også beretninger om kvægavlen og om konkurrencer mellem hele kvæghold. – 1908 blev P. ved siden af konsulentvirksomheden sekretær for Foreningen af jydske landboforeninger og fik derved en væsentlig indflydelse på hele foreningsvirksomheden. Med en ikke ringe sejhed forfulgte han sine mål og tog vanskelighederne med ro og koldsindighed. P. var ikke nogen administrativ begavelse, men han havde journalistiske evner og var som skribent meget produktiv, skrev et stort antal både sagligt oplysende og polemiske artikler i landbrugsbladene og læstes med interesse. Han var medredaktør af Andelsbladet I-III. 1900-02, skrev sammen med P. Gommesen Svinets Avl og Pleje, 1908 og udgav den oplysende Blade af Landbrugets Historie i Aarhus Amt i dette Aarh., 1892, hvis almindelige landbrugshistoriske afsnit han s.å. forøgede og udgav som Landbrug før og nu. De seneste år svækkedes hans virksomhed stærkt af sygdom.

Familie

Forældre: gårdejer Peder Sørensen (1816-79) og Ane Jensen (1824-90). Gift 1. gang 16.7.1889 i Grundfør med Jensine Jensen, født 13.5.1863 i Grundfør, død 23.7. 1892 i Malling, d. af gårdejer Jens Peter Nielsen (1831-tidligst 92) og Kirstine Marie Jensdatter (1831-92). Gift 2. gang 20.10.1893 i Harlev med Anna Johanne Rasmine Petersen, født 18.4.1869 i Tåstrup, Harlev sg., død 19.4.1958 i Ordrup, d. af gårdejer Anders Peter Christiansen (1837-1909) og Anne Marie Jespersen (1842-1927).

Udnævnelser

F.M.2. 1897. R. 1905.

Bibliografi

Vort landbrug XXXIV, 1915 155f. [Anton Bing] i Ugeskr. for landmænd LX, s.å. 185. [H. Hertel] i Tidsskr. for landøkonomi, s.å. 217-20. Andelsbl. XVI, s.å. 319-22. Dansk landbrug XI, s.å. 146f. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig