Salomon Sartor

Artikelstart

Salomon Sartor, d. 1644, bogtrykker.

Sartor var vistnok tysker og var antagelig kommet til Danmark som bogtrykkersvend; 1612 nedsatte han sig som selvstændig bogtrykker i Kbh. Hans vigtigste konkurrent her var Henrik Waldkirch, og i lang tid kæmpede disse to bogtrykkere om førerskabet. Gang på gang måtte de møde for konsistorium fordi de havde misbrugt deres privilegier, eftertrykt hinandens arbejder eller ved andre ulovlige midler søgt at vinde frem. Til sidst gik Salomon Sartor af med sejren da han 1622 fik et overordentlig udstrakt privilegium. Han opnåede ifølge dette eneret til at fremstille alle bøger på fremmede sprog som udgaves i Kbh., og et ti års privilegium på alle dem han trykte på egen bekostning. Desuden fik han fritagelse for skat og andre begunstigelser. Til gengæld forpligtede han sig til foruden en boghandel og et bogbinderi at holde et perfekt trykkeri som også skulle kunne trykke kobberstik.

Sin boghandel fik han tilladelse til at installere i et kapel i Frue kirke som tidligere havde været benyttet af den 1619 afdøde boghandler Hans Aalborg. Næste år fortrængte han Waldkirch fra stillingen som universitetsbogtrykker. Nogen fremragende bogtrykker var Salomon Sartor ikke, og gentagne gange førtes der fra universitetets side klage over hans forsømmelighed. Han deltog sammen med universitetets 2. bogtrykker Melchior Martzan i trykningen af Christian IVs store folio-bibel som udkom 1633. Salomon Sartor var den første bogtrykker herhjemme som var underkastet pligtaflevering, idet konsistorium ved hans ansættelse som universitetsbogtrykker 1623 påbød ham at aflevere et eksemplar af alt, hvad han fremtidig trykte, til universitetsbiblioteket.

Familie

Salomon Sartor var gift med Cathrine Orkitzdatter (el. Orchisdatter) (gift 2. gang 1646 med bogtrykker Melchior Winckler)

Bibliografi

C. Nyrop: Bidrag til den da. boghandels hist. I, 1870. Mogens Haugsted i Fund og forskn. II, 1955 48f og III, 1956 44–49.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig