Sigfr. Goldschmidt, Sigfred Goldschmidt, 8.7.1831-13.10.1906, grosserer. Født i Kbh. (Mos.), død sst., begravet sst. (Mos. kgd., Møllegade). Efter at have modtaget sin første uddannelse i L. S. Triers bankierforretning fik G. 1850 ansættelse i det af hans morbror Adolph Trier 1841 grundlagte kolonialfirma i kælderen Amagertorv 8 der endnu på det tidspunkt nærmest var en detailforretning, selv om Adolph Trier sidst i 40erne også var begyndt med lidt engroshandel. For Adolph Trier (1817-89) betød ansættelsen af den unge G. en ganske overordentlig gevinst som meget hurtigt satte sig synlige resultater i engrosforretningens vækst, Da G. 1.1.1857 optoges i firmaet – som for øvrigt først fra 1867 antog firmanavnet Adolph Trier & G. – begyndte en ny æra. Butikken blev udskilt, og firmaet samlede sig helt om engrossalget som takket være G.s overlegne og sikre købmandsbegavelse tog et vældigt opsving i de følgende år. Det var i dette tidsrum at dansk engroshandel frigjorde sig fra det tidligere afhængighedsforhold til hamburgske mellemhandlere og selv søgte direkte forbindelser på såvel europæiske som oversøiske pladser, og blandt de førende firmaer i denne udvikling stod Trier & G. Til sin rige købmandsbegavelse føjede G. en utrættelig arbejdskraft og en udholdende vilje, og i forening med morbroderens solide dygtighed og energi gjorde disse egenskaber hurtigt firmaet til et af de største inden for kolonialbranchen, især med hensyn til artikler som sukker, ris og krydderier. Gennem alle de år, G. stod ved roret – lige til sommeren 1904 eller i 47 år – formåede han at opretholde firmaets tidligt vundne fremskudte position, idet han ejede den sjældne evne at være i kontakt med tiden og holde trit med udviklingen; men der skete heller ikke noget i forretningen som han ikke vidste besked med, og ingen afgørelse blev truffet som han ikke selv havde været med til, hvad der på den anden side havde til følge at han overlod for lidt til sine medarbejdere. Fra sine unge år var G. en daglig og velset gæst på Kbh.s børs, og det var derfor kun naturligt at han 1880 af sine standsfæller indvalgtes i Grosserer-Societetets komité, et hverv han satte stor pris på og beholdt helt op til 1905. I sø- og handelsretten havde han sæde 1874-1902. Til bestridelsen af begge disse hverv medbragte han, foruden stor indsigt i købmandsforhold, megen retfærdighedssans. Også det mosaiske trossamfunds anliggender omfattede han med levende interesse. 1868-82 var han medlem af dets repræsentantskab, ligesom han i adskillige år deltog i styrelsen af de to jødiske friskoler. G. var ved sin død en efter københavnske forhold meget rig mand, ikke mindst et resultat af mange års store sparsommelighed, navnlig i begyndelsen og slutningen af hans karriere. – En yngre bror Martin Meyer Goldschmidt, født 15.11.1839, død 5.5.1904, blev uddannet hos D. B. Adler og 1869 medindehaver af firmaet. Han var 1882-1904 medlem af sø- og handelsretten, 1900 af aktielovskommissionen. Etatsråd 1900. R. 1895. – En søn, Georg G. (1866-1904) var medindehaver af firmaet 1893-1902.

Familie

Forældre: silke- og klædehandler Bendix Meyer G. (1791-1874) og Rose Trier (1802-90). Gift 6.12.1857 i Kbh. (Mos.) med Galathea Meyer, født 12.6.1835 i Kbh. (Mos.), død 13.4.1874 sst. (Mos.), d. af grosserer Saul M. (1790-1862) og Frederikke Texiére (1809-61).

Udnævnelser

(S.G.) R. 1899.

Ikonografi

Afbildet på P. S. Krøyers mal., Fra Kbh.s Børs, 1895 (Børsen). Foto.

Bibliografi

H. Trier: Gården nr. 8, Amagertorv, 1900 254 287. Hl. tid. 10.7.1904. Børsen 14.10.1906. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig