Sigurd Kristensen, 30.3.1887-24.3.1976, rådsformand, aktuar. Født i Skovlund, Ansager sg, død på Frbg. (Flintholm), begravet Søndermark kgd. K. blev student 1905 fra Ribe og cand. mag. 1911 med matematik som hovedfag. I sin studietid deltog han, der var udgået fra et grundtvigsk hjem, aktivt i studenternes foreningsliv, var en tid medlem af Studenterforeningens repræsentantskab og af bestyrelsen for Studenterkredsen. De første to år efter sin eksamen var han assistent ved Statsanstalten for Livsforsikring. 1913 blev han timelærer ved Horsens statsskole. Her blev han 1916 adjunkt og 1923 lektor. 1925 overtog han en stilling som lektor ved Ordrup gymnasium hvor han 1932 var konstitueret som rektor. S.å. opgav han imidlertid sin skolegerning for at lade sig konstituere i det da vakante embede som formand for forsikringsrådet, og til denne embedsstilling, som hans matematiske universitetsuddannelse og hans praktisk-aktuarmæssige arbejde i statsanstalten havde kvalificeret ham til, modtog han kgl. udnævnelse 1933. K.s overtagelse af rådsformandsstillingen hvor han virkede til 1957 førte med sig, at han 1933 blev formand for De danske livsforsikringsselskabers garanti- og hjælpekasse, og at han 1934 udnævntes til formand for det da nedsatte udvalg til udarbejdelse af et lovforslag om pensionskasser. Dette udvalgs arbejde gennemførtes meget hurtigt og resulterede i et forslag som i næsten uændret skikkelse blev til lov af 11.5.1935 om tilsyn med pensionskasser, hvilket tilsyn skulle udøves af forsikringsrådet. Fra 1939 var K. medlem af jernbaneerstatningskommissionen og fra 1943 af bestyrelsen for Carnegies belønningsfond for heltemod. Han var medlem af bestyrelserne for Statsskolernes lærerforening og for Almindelig dansk cand. mag. organisation, henholdsvis 1918–27 og 1925–33. Blandt de udvalg, Gymnasieskolernes lærerforening efter undervisningsinspektørens opfordring 1931 nedsatte til udarbejdelse af nye læseplaner i de forskellige fag, var han formand for matematikudvalget. I forening med to andre skolemænd udgav K. en række lærebøger i matematik for gymnasier. Han var medlem af folkeforsikringskommissionen af 1948, formand for udvalget ang. ændringer af forsikringstilsynslovene 1952 og formand for lægernes pensionskasse 1946–69. Som rådsformand var K. værdsat for sin fordomsfri og upedantiske ledelse. Hans gode humør og mylder af kvikke ind- og udfald bidrog ofte til at få besværlige forhandlinger til at glide. Han var meget belæst – kunne sin Holberg og Grundtvig på fingrene, og han var meget musikalsk, i mange år en udmærket cellist.

Familie

Forældre: lærer Jens K. (1849–1922) og Hansine (Sine) Mortensen (1854–1931). Gift 30.3.1915 på Frbg. (Marcus) med Gerda Lisbeth Jørgensen, født 21.9.1894 i Kbh., død 10.11.1975 på Frbg., d. af arkitekt Eugen J. (1858–1910) og Camilla M. Permin (1858–1940).

Udnævnelser

R. 1935. DM. 1941. K. 1953.

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig