Sune Dalgård

Sune Dalgård, Sune Bysted Dalgård, 9.5.1922-10.8.2007, historiker. Sune Dalgård blev student 1940 fra Efterslægtselskabets skole og cand.mag. fra Kbh.s universitet 1947 i historie og dansk. Han knyttedes derefter til Rigsarkivet hvor han 1950 udnævntes til arkivar og 1962 til overarkivar og leder af 1. afd. 1977-85 var han landsarkivar for Sjælland m.m.

Som arkivmand beskæftigede Sune Dalgård sig især med grønlandske arkivspørgsmål og med problemerne omkring materiel arkivpleje. Sune Dalgård ydede en væsentlig indsats i arbejdet med standardiseringsopgaver under Dansk standardiseringsråd. Hans arbejde inden for disse felter har resulteret i en lang række bidrag, ikke mindst i den arkivfaglige serie Primula. Sune Dalgård udsendte (s.m. P. P. Sveistrup) Det danske Styre af Grønland 1825-50, 1945 (= Medd. om Grønland CXLV), men fandt sit forskningsfelt i 1600-tallets danske økonomiske historie. Han publicerede en række artikler om emnet, og hans studier mundede ud i disputatsen Dansk-norsk hvalfangst 1615-1660. En studie over Danmark-Norges stilling i europæisk merkantil expansion, 1962. I 2000 fulgte Poul Laxmands sag : dyk i dansk historie omkring år 1500.

Sune Dalgård var knyttet til Kbh.s univ. som sekretær ved institut for historie og samfundsøkonomi 1948-49 og 1962-64 som lektor. I Selskabet til udgivelse af kilder til dansk historie indvalgtes Sune Dalgård 1952 og var formand 1966-77 i hvilket tidsrum selskabet indledte sin påskønnede virksomhed for genoptryk af ældre, oftest uopdrivelige værker vedrørende dansk historie. Sune Dalgård indvalgtes i Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie 1965 og i Det kgl. danske videnskabernes selskab 1974.

Sune Dalgård var medstifter 1987 af Den danske forening i protest mod flygtningelover 1983 og den efterfølgende indvandringspolitik. Han var formand for foreningen 1988-90 og sad i dens styrelse fra 1987.

Familie

Sune Dalgård blev født på Frederiksberg.

Forældre: skoleinspektør Anton Marinus Jensenius Dalgaard (1869-1931) og overlærer Bodil Marie Bysted (1878-1963). Gift 6.9.1953 på Frbg. med kontorfuldmægtig Magda Rasmussen, født 15.6.1926 i Skælskør, død 1991, d. af husejer Niels Frederik R. (1890-1966) og Anna Arildsen (født 1896).

Udnævnelser

R. 1977.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1962 192f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig