Sven, biskop, d. senest 1355, biskop i Århus. Som nyvalgt biskop var S. 1326 med til at afsætte Christoffer II og tage den mindreårige Valdemar af Slesvig til konge. Han var med til at besegle kongens stramme håndfæstning og samtykkede – tillige med de øvrige biskopper – i at Slesvig overlodes grev Gert (Gerhard) som len. Af hjertet synes han dog at have tilhørt det nationale frihedsparti som ønskede at rejse folket imod de holstenske grever. I det berømte klagedigt fra 1329 nævnes han rosende ved siden af Roskildebispen Jakob Splitaf, uden at man dog derfor tør slutte at han aktivt har støttet bisp Jakobs rejsning. 1338 forlod han landet og drog til Christoffers yngste søn Valdemar (Atterdag) der opholdt sig hos Ludvig af Brandenburg, og i de følgende år støttede han Valdemar i kampen for at vinde landet tilbage. Under kampene på Sjælland skal han endog 1343 være faldet i et kortvarigt holstensk fangenskab. Endnu 1352 deltager han i en sammenkomst mellem kongen og en række bisper og stormænd i Kalundborg. Hvornår han døde ved vi ikke, men det kan senest være sket 1355. S.s kirkelige virksomhed vidner om at han har stået i et godt forhold til Århus kapitel; han øger præbendernes gods, overdrager kannikerne den biskoppelige bandsret og søger – gennem strenge bestemmelser om band og interdikt – at værge stiftets gejstlige imod tidens mange voldshandlinger. For at skaffe midler til at genopbygge Århus domkirke opnåede han pavelig bemyndigelse til i fem år at købe sognekirkernes fabricatiende til den samme lave taksation, efter hvilken stormændene plejede at oppebære den.