Sven Nielsen

Artikelstart

Sven Nielsen, Sven Sigurd Nielsen, 13.11.1901-31.12.1976, forlagsdirektør. Sven Nielsen voksede op i Ølgod hvor han var udset til at overtage sin fars og farfars boglade. Efter realeksamen på friplads fra Sorø akademi 1918 kom han i boghandlerlære i Ålborg og Ringkøbing for derefter at afslutte sin uddannelse i Magasins bogafdeling i København.

1924 fik han – 23 år gammel – et 500 kr.s legat til en studierejse til Paris, og denne rejse ændrede alle hans hidtidige planer, for han vendte aldrig tilbage til Danmark. Allerede 1925 – mens han arbejdede som volontør i Librairie Hachette – giftede han sig med den 18-årige franske chefsekretær i bogladen. Sammen med hende begyndte han i Paris 1926 under yderst beskedne forhold – med cykel og trækvogn – en eksportforretning til Skandinavien for franske bøger som han kaldte Messageries du Livre og som han drev med stigende held i de følgende 15 år indtil anden verdenskrig og den tyske besættelse satte en stopper for denne forretningsform.

1942 begyndte han i stedet som fransk forlægger – med sin kone som litterær direktør – for at bevare sit 20-tallige personale og sit levebrød. Han kaldte sit forlag for Les Presses de la Cité og ved hjælp af et opkøbt, mindre belgisk forlags papirkvota gik han i gang. Under krigen udgav han kun luksusudgaver af franske klassikere for at strække sine knappe papirrationer, men ved krigens afslutning havde han allerede fået så stærkt fodfæste at han via svenske og schweiziske forbindelser kunne sikre sig en lang række af Englands bedste forfattere fra krigsårene, og med denne nye litteratur på fransk slog han for alvor igennem. Også bøgernes udstyr ændrede han på tværs af fransk sædvane efter anglofilt tilsnit og introducerede den indbundne, opskårne bog i Frankrig.

1958 stod Les Presses de la Cité allerede så stærkt at han kunne begynde at opkøbe andre franske forlag: først Editions Aumiot Dumont hvis gæld han betalte mod at overtage aktiverne. 1959 fulgte købet af Librairie Academique Perrin hvis speciale var historie, og 1960 erhvervede han forlaget Editions Solar som udgav sportsbøger. 1961 fulgte fusionen med G. P. Rouge & Or som var et børne- og ungdomsforlag, og 1962 fulgte en ny fusion med Editions Fleuve Noir der var specialist i kriminalromaner. Med yderligere erhvervelse af en række mindre forlag med endnu flere facetter inden for forlagsvirksomhed kunne han 1965 foretage sit egentlige tigerspring og indlemme de to gamle berømte forlag Librairie Plon og Editions Julliard i sit forlagsimperium.

Fra den dag var boghandlersønnen fra Ølgod blevet en af de betydeligste magthavere ikke blot i den franske, men i den internationale bogverden. Han lod de enkelte forlag bevare deres integritet, men rationaliserede deres regnskaber, tekniske fremstilling og markedsføring. 1970 grundlagde han – gennem tysk samarbejde – Frankrigs største bogklub: Club France-Loisirs (Frankrigs fritid) som få år efter talte næsten 2 mio. medlemmer. 1975 havde hans virksomhed en samlet aktiekapital på 45,5 mio. nfr. med en børsværdi på det syvdobbelte. Koncernens samlede udgivelse androg omkring 1975 ca. 40 mio. bind om året, svarende til hele Danmarks årlige bogudgivelse.

Indtil han i 1960erne havde udgivet de Gaulles erindringer betragtede han det som sin største indsats at have lanceret George Simenons kriminalromer over hele verden.

Sven Nielsen besad livet igennem to egenskaber der sjældent ses så nøje forbundet i forlagsvirksomhed: et vidt, stærkt kommercielt-betonet udsyn over litteraturen, og et fænomenalt organisatorisk talent over for fagets økonomiske aspekter. Hans karriere er enestående inden for danskeres forlagsvirksomhed og kun muliggjort ved hans tidlige omplantning og ægteskab med en begavet, indfødt hustru med samme interesser.

Sven Nielsen der livet igennem bevarede sit danske statsborgerskab blev dansk generalkonsul i Paris 1965. I efteråret 1976 nåede han at fejre sin 75 års fødselsdag på sit jagtslot, Chateau Cherepaux, 150 km fra Paris. Denne dag faldt omtrent sammen med hans 50-års dag som fransk boghandler og forlægger. Nytårsaften 1976 døde han, på den dag han for længst havde bestemt at trække sig tilbage fra aktivt arbejde, for at overlade sit imperium til sin 48-årige søn, generaldirektør Claude Nielsen (f. 13.6.1928) der nu viderefører den store virksomhed fra hovedkontoret i Paris.

Familie

Sven Nielsen blev født i Ølgod, døde i Paris, urne sst.

Forældre: boghandler Hans Jørgen Nielsen (1871-1955) og Hanssina (Sine) Christensen (1874-1932). Gift 11.5.1925 i Paris (l'Église Saint-Pierre de Montmartre) med forlagssekretær, senere forfatter Charlotte Clédiére, født 20.7.1906 i Bromeilles (Loiret), d. af entreprenør Ed. C. (død 1940) og Ab. Vindreau (død 1937).

Udnævnelser

R. 1955.

Bibliografi

Aleks. Frøland i Berl. aften 14.6.1969. Samme i Det danske bogmarked CXV, s.å. 1261-64 1321-24. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig