Sven Tito Achen

Sven Tito Achen, ved dåben Svend, 29.7.1922-14.11.1986, redaktør, forfatter. Efter nysproglig studentereksamen fra Herlufsholm 1940 tog A. 1941 højere handelseksamen fra Niels Brocks handelsskole og ansattes ved Trifolium Frø. Den markante forlagskarriere indledtes hos Gyldendal 1944-48 og 1950-53, afbrudt af arbejde i New York og Texas 1948-49. Det var dog først som forlagsredaktør på Politikens forlag 1953-71 at A. slog sit navn afgørende fast i den danske forlags- og bogverden. Foruden at redigere flere håndbøger, bl.a. Danmarkshistoriens Hvornår skete det, 1955 og senere udgaver, var han den danske koordinator af Carl Grimberg: Verdenshistorien I-XVI, 1958-61, redaktionssekretær for Danmarks historie I-XIV, 1962-66 samt medredaktør af værket Bibelen i kulturhistorisk lys I-IX, 1968-71. A. overgik derpå til fri forfattervirksomhed, bl.a. for at dyrke sine heraldiske og symbolologiske interesser fuldt ud; i slutningen af 1950'erne vandt han 10 000 kr. i fjernsynets quiz Kvit eller dobbelt (om heraldik), og 1980 var han organisator og vicepræsident for 14. International Congress of Genealogical and Heraldic Sciences i København. At der fortsat var bud efter hans rige forlagserfaring vidner hans tilknytning til statens humanistiske forskningsråd som konsulent i publikationsanliggender fra 1975 om; i denne egenskab har han bl.a. været medredaktør af flere bind af de årlige rådsberetninger, Humaniora. A.s egen kulturhistoriske skribentvirksomhed er navnlig kommet til udtryk i bøger, tidsskrift- og avisartikler. Af hans værker kan nævnes Heraldik, Hvem Hvad Hvor 1956; Danske kommunevåbener, særtryk af Hvem Hvad Hvor 1961; Bibliografi over heraldisk litteratur 1589-1969, 1971 (sammen med Ole Rostock); Identifikation af anonyme våbenskjolde, 1972; Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle, 1973; Symboler omkring os, 1975 (svensk og amerikansk udg. 1978); Heraldikkens femten glæder, 1978; Danmarks kommunevåbener samt Grønlands og Færøernes, 1982; og Kroppens symbolik, 1983. A. har været en særdeles flittig bidragyder til Heraldisk Tidsskrift og var endvidere 1972 redaktør af tidsskriftet Dansk Brugskunst. Hans veneration for Herlufsholm har sat sig spor i publikationer som Ordbog over det herlovianske Sprog, 1940, og jubilæumsskriftet Herlufsholm i 400 år, 1965, skrevet sammen med Helge Finsen. 1962-81 var A. bestyrelsesmedlem i Herlufsholmfonden; hans øvrige tillidshverv har især berøring med heraldikken. 1959 var han medstifter af Heraldisk selskab, 1965-76 formand, og 1965 opnåede han medlemskab af l'Académie internationale d'héraldique. A. er medlem af P.E.N. klubben siden 1959.

Familie

Sven Tito Achen blev født i Buenos Aires, Argentina; begravet på Herlufsholm kirkegård, Næstved.

Forældre: industrileder Christian Otto A. (1896-1963) og Hilleborg Beate Jungersen Schack (1893-1996). Ugift.

Udnævnelser

R. 1976.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bo Bramsen: Også håndbøger kan have historie, [1971] 162-66 188f. En bog til Bo Bramsen, red. Jens Kistrup m.fl., 1972 51-62. Politiken 18.7.1982.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig