Svend Aage Hansen

Svend Aage Hansen, 4.4.1919-5.9.2009, statistiker, økonomisk historiker. Født i Gørding, Ribe amt. H. blev student fra Esbjerg 1939 og cand.polit. 1946. S.å. blev han ansat i det statistiske departement (Danmarks statistik), 1948 blev han sekretær og 1950 fg. fuldmægtig. 1946-51 var han tillige halvdagssekretær i tolddepartementet. 1952 blev han fuldmægtig i statistisk departement, ekspeditionssekretær 1957 og 1958-66 kontorchef. Allerede som fuldmægtig blev han betroet særlige opgaver. 1951-55 var han medlem af OEECs arbejdsudvalg for landbrugsstatistik, og fra 1957 redaktør af Nordisk statistisk skriftserie. Som kontorchef blev han redaktør af Statistisk årbog. Uden for den offentlige administration var H. 1951-58 konsulent for Fællesbanken for Danmarks Sparekasser. 1958-62 var han medlem af socialforskningsinstituttets råd. Han var desuden virksom både som lærer og skribent. 1952-58 underviste han på Købmandsskolen, 1955-61 på Handelshøjskolen og fra 1961 var han undervisningsassistent i økonomisk historie ved Kbh.s universitet. 1952-58 var han medarbejder ved Finanstidende. Han skrev et jubilæumsskrift for Fyns Kreditforening, Pengevæsen og kredit 1813-60 der kom 1960 og blev et anerkendt bidrag til pengevæsenets historie. H.s energi og flid gav sig også udslag i at han i en årrække arbejdede på en større afhandling, Adelsvældens grundlag der 1965 førte til at han blev dr. polit. Værket var et meget tidkrævende statistisk arbejde der navnlig belyser den gamle adels demografi fra 1475-1720. H.s konklusioner afviste bl.a. Gustav Bangs teori om den gamle adels degeneration.

H. blev professor ved Kbh.s universitet i økonomisk historie og Danmarks statistik 1966. Som lærer viste han stor imødekommenhed over for studenterne og lagde mere vægt på at de tilegnede sig metoder til belysning af et bestemt emne end at de beherskede et stort antal enkeltheder i hans to meget omfattende fag. 1973 blev der udnævnt en professor i samfundsbeskrivelse (Danmarks statistik), og H.s professorat omfattede herefter alene økonomisk historie. Han beklædte professoratet frem til 1984. Han fortsatte sin flittige skribentvirksomhed som professor. Foruden artikler i Nationaløkonomisk tidsskr. og dagspressen bidrog han 1968 til Nationalbankens jubilæumsskrift med en afhandling Dansk pengehistorie fra 1818-1914. I 1970 blev han sammen med professor Poul Milhøj redaktør af skriftserien Erhverv og samfund, lærebøger i Danmarks statistik. Han skerv heri Industri og håndværk, 1970, og Samfundets organisation, 1971. 1970 udsendte han desuden Early industrialisation in Denmark, hvorefter industriens opbygning her i landet er sket over en meget lang periode med særlig kraftig vækst i 1890erne. Det var en nyvurdering da man hidtil havde regnet med at industriens gennembrud kom tidligere. 1972 og 1974 udsendte han Økomomisk vækst i Danmark I og II der omhandler landets økonomiske historie 1720-1870. Værket bygger på et omfattende talmateriale, og han beregnede selv bruttofaktorindkomsten 1818-1920. Den usikkerhed som er knyttet til navnlig de ældste tal gør det overraskende, at han i den iøvrigt meget oplysende bog lod den talmæssigt konstaterede vækst spille en afgørende rolle for dispositionen og vurderingerne. Endvidere har han skrevet Dansk socialhistorie, bd. 6 og 7, 1980 (s.m. Ingrid Henriksen). H.s stilling som professor medførte at han 1966-75 var medlem af styrelsen for Selskabet for historie og samfundsøkonomi og for det samfundsvidenskabelige forskningsråd 1968-75. 1976-89 var han formand for instituttet for grænseforskning i Åbenrå og 1984-88 var han bestyrelsesformand for Socialforskningsinstituttet. Han havde også løst mere praktisk betonede opgaver, idet han 1969-90 var formand for Dansk sparinvest, sparekassernes aktieinvesteringsforening der havde en stærkt voksende virksomhed, og endvidere 1974–77 var han formand for Den danske finansanalytikerforening. Han var økonomisk konsulent for Provinshandelskammeret 1979-86 og for Det danske handelskammer 1987-89. H. blev medlem af Videnskabernes selskab 1981 og s.å. af Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie. 1980 tildeltes han Rosenkjær-prisen.

Familie

F: malersvend, senere malermester Karl Thorvald H. (1898-1941) og syerske Marie Mikkelsen (1899-1965). Gift 12.9.1946 på Frbg. (b.v.) med Dorthea Margrethe Jensen, født 28.2.1924 i Arre, Ribe amt, død 1979, d. af vejmand, husmand Laurids J. (1887-1970) og Maren Krestensen (1889-1971).

Udnævnelser

R. 1959. R1. 1970.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Danske økonomer, 1976 496. – Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1965 204. – Berl. tid. 3.4.1969, 16.12.1978 og 3.4.1979.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig