Svend Mansted

Svend Mansted, Svend Axel Jørgen Mansted, 15.2.1897-1.6.1972, ingeniør. Navneforandring 12.2.1926. Svend Mansted var oprindelig udlært som maskinsmed på Maglekilde Maskinfabrik i Roskilde 1911-16 og begyndte derefter en uddannelse til teknikumingeniør. Han brød dog af for at tage studentereksamen (Bendixens kursus 1918) og fortsatte med studier på Polyteknisk læreanstalt hvorfra han blev maskiningeniør 1922. Efter et års yderligere uddannelse i Chemnitz i Tyskland var han i en kort periode beskæftiget som ingeniør i A/S Vølund.

I slutningen af 1923 begyndte han som ingeniør ved Maskinfabrikken Atlas køleanlægsafdeling, og inden for rammerne af denne virksomhed foregik hele hans erhvervsmæssige karriere gennem de følgende 40 år. Under sit arbejde i fabrikkens køletekniske sektion - fra 1928 som leder af en særlig afdeling - var Svend Mansted ophavsmand til flere betydelige opfindelser inden for det køletekniske område (glaciamaskinen, luft-kølingsteknik, udvikling af kølekompressorer). Samtidig hermed gennemførte han en kommerciel uddannelse ved på Handelshøjskolen at tage eksamen i det da nyoprettede H.D. studium med salg og reklame som hovedfag i 1932.

Fra samme år indtrådte han i firmaets direktion, først som underdirektør og fra 1933 som merkantildirektør. Han tog initiativ til en stærk udbygning af salgsorganisationen med vægten på de udenlandske markeder, og dette arbejde fortsattes efter hans udnævnelse til firmaets administrerende direktør i 1937, til det blev midlertidigt afbrudt af anden verdenskrig og besættelsesårene.

I årene før og efter krigen stod Svend Mansted bag virksomhedens udvikling af en række nye maskiner til brug i bl.a. levnedsmiddel- og fiskeindustrien. Fra slutningen af 1940erne gennemførte han en stærk udvidelse af Atlas-fabrikken gennem opførelsen af en særlig køleskabsfabrik i Lundtofte og bidrog gennem dette stærkt til at køleskabene netop i disse år for alvor vandt indpas i danske hjem. Udvidelserne fortsatte gennem 1950erne, især gennem en kraftig udbygning af de køletekniske anlæg bl.a. til fiskeindustrien hvilket også førte til dannelsen af firmaets første udenlandske datterselskaber (i Brasilien, Sverige og Chile). Svend Mansteds indsats lå ikke blot på det organisatoriske område hvor han gennemførte en omfattende rationalisering af virksomhedens administration. Med sin indgående tekniske viden kom han også til at inspirere og præge den stærke produktudvikling der fandt sted inden for virksomhedens område. Han medvirkede til at Atlas som en af de første industrivirksomheder i 1950erne gennemførte en udbyttedelingsordning for medarbejderne.

Inden for branchens organisatoriske samvirke deltog Svend Mansted som bestyrelsesmedlem i Dansk køleforening (formand 1954-61) og Foreningen af danske køleskabsfabrikanter. I en periode sad han i Dansk ingeniørforenings hovedbestyrelse (bl.a. som formand for industrisektionen) ligesom han i en lang årrække var medlem af Industrirådets eksportudvalg. Han var bestyrelsesmedlem i A/S Jernkontoret fra 1938, indtrådte i Atlas' bestyrelsesråd 1945 (-72), og efter sin tilbagetræden som administrerende direktør 1962 indvalgtes han i bestyrelserne for ingeniørfirmaet Højgaard & Schultz og flere andre industrielle selskaber. Med sin mangeårige tekniske og organisatoriske erfaring påtog han sig endvidere posten som formand for Landsforeningen Dansk arbejde 1962-72, samt medlem af planlægnings- og byggeudvalget for Danmarks tekniske højskole, ved højskolens nyopførelse i Lundtofte i 1960erne og begyndelsen af 1970erne.

Familie

Svend Mansted blev født i Roskilde, døde i Hørsholm og blev begravet i Ordrup.

Forældre: hotelejer Viggo Mortensen (1874-1965) og Marie Kirstine Olsen (1873-1919). Gift 24.8.1924 i Køge med Estrid Scheibye, født 5.12.1903 i Køge, d. af maskinfabrikant Frants S. (1868-1943) og Helen Hvass (1873-1964).

Udnævnelser

R. 1954. R1. 1966.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Interview i Berl.tid. 8.7.1951 og Børsen 14.2.1957. - Politiken 15.2. s.å. Atlas og vi 28.12.1962. - Privatarkiv i Erhvervsark. - Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig