T.P.A. Ørum, Torben Ploug Aagesen Ørum, 12.7.1901-marts.1999, officer. T.P.A. Ørum blev efter gennemgang af hærens officersskole premierløjtnant i artilleriet 1923. Han uddannedes til militærflyver og kom til hærens flyver-tropper 1927. Efter en omfattende teknisk-videnskabelig uddannelse på Polyteknisk læreanstalt og École Nationale Supérieure de l'Aéronautique var han chef for flyvertroppernes tekniske tjeneste 1932-40. Han blev kaptajn 1931 og oberstløjtnant 1935 og gennemgik generalstabskursus 1936-38.

Han var netop tiltrådt som chef for sjællandske flyverafdeling da han 9.4.1940 magtesløs og bitter måtte overvære det ødelæggende tyske luftangreb på Værløse flyveplads. Han besluttede straks at gå sine egne veje og komme ud af landet og optog kontakter for at få en gruppe unge flyvere med, hvis lokalkendskab han formodede englænderne måtte være interesserede i under den videre kamp mod tyskerne. Man rekognoscerede pladser for evt. udflyvning med små civile fly. De allieredes interesse viste sig dog begrænset da han under en tjenesterejse til Stockholm fik forbindelse med dem. Man ville blot have T.P.A. Ørum alene til London, men han måtte selv skaffe sig til Lissabon. Han gik uden for nummer og under påskud af forretningsrejse og familiebesøg i Brasilien lykkedes det ham at skaffe de fornødne visa. Men under mellemlanding i Berlin 7.12.1940 blev han arresteret sigtet for landsforræderi og spionage i operationszonen. Dødsstraf var en nærliggende mulighed.

Den danske regering søgte ham overført til pådømmelse i Danmark sammen med de her pågrebne medskyldige. Det lykkedes på betingelse af indføring af et midlertidigt tillæg til straffeloven der bl.a. hjemlede streng straf for spionage og andre handlinger til skade for besættelsesmagten – og med tilbagevirkende kraft selv om afgørelsen derved måtte blive strengere end efter hidtidig lovgivning. Efter vedtagelse i rigsdagen stadfæstedes "lex Ørum" af kongen 18.1.1941.

T.P.A. Ørum idømtes livsvarigt fængsel. Mange andre dømtes senere efter denne lov. Han afsonede i Vestre fængsel og senere Vridsløselille, men blev befriet ved en aktion af en militærgruppe i efteråret 1943 da han var indlagt på Militærhospitalet og blev ført til Sverige.

Efter Krigen genindtrådte T.P.A. Ørum i hæren og blev i dec. 1945 oberst og generalinspektør for flyvertropperne. Han var chef for hæren og søværnets fælles flyverledelse fra 1947 til oprettelsen af det selvstændige flyvevåben 1950 – uden dog at spille nogen betydende rolle i forbindelse hermed. Han var senere militær luftattaché i London og Paris indtil han 1955 tog sin afsked pga. svagelighed og bosatte sig i Frankrig.

Med sin alsidige begavelse og selvsikkerhed var T.P.A. Ørum en meget dygtig, men streng og noget prikken ledertype der ikke altid havde let ved at indordne sig. Med megen værdighed udviste han stor intellektuel fasthed og udholdenhed under sine prøvelser, men blev nok mere svækket end han selv var klar over.

Familie

T.P.A. Ørum blev født i Ålborg.

Forældre: kaptajn, revisor i landbrugsministeriet Aage Ørum (1863-1934) og Oliva Charlotte Arboe (ca. 1871-1916). Gift 10.10.1925 i Frederikssund med Inger Holten Lange, født 1.2.1900 i Frederikssund, død 23.5.1991, d. af købmand Peter Holten L. (1870-1944) og Frederikke Magdalene Ross (1870-1959).

Udnævnelser

R. 1936. DM. 1946.

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Beretn. til folketinget afgivet af de nedsatte kommissioner i henhold til grundlovens § 45 [den parlamentariske kommission] især III, 1951; VII, 1950; XIII, 1954. -Danm. under besættelsen, red. Vilh. la Cour I, 1946. -Papirer i Rigsark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig