Tage Carlsen

Tage Carlsen, Tage Guido Carlsen, 21.1.1914-15.11.2002, fysiker. Født i Varde. Efter studentereksamen fra Skt. Jørgens gymnasium studerede C. ved Kbh.s univ. og blev sommeren 1939 cand.mag. med fysik som hovedfag. Straks efter eksamen blev han hjælpeassistent ved universitetets biofysiske laboratorium. Efter et års forløb søgte han ind i gymnasieskolen og blev efter en kortere periode som timelærer ved Roskilde katedralskole 1941 ansat som adjunkt ved Frederiksborg statsskole. Skolegerningen blev af kort varighed, idet C. 1942 blev videnskabelig assistent ved fysisk laboratorium på Danmarks farmaceutiske højskole. 1957 udnævntes C. til professor ved Polyteknisk læreanstalt, Danm.s tekniske højskole. Han fortsatte som professor frem til 1981. Som assistent ved den farmaceutiske højskole skrev C. 1944 sammen med sin foresatte ved laboratoriet, docent R. E. H. Rasmussen Fysiske Øvelser og 1946 skrev han Differential- og Integralregning samt Usikkerhedsberegning, begge bøger til brug ved højskolens fysikundervisning. Endvidere skrev C. i denne periode artikler i farmaceutiske tidsskrifter, således bl.a. Reproducerbarheden af en glasbeholders vægt (Dansk tidsskr. for farmaci, 1955) og Fasekontrast-mikroskopet (Farmaceutisk tid., 1956). I sit videnskabelige arbejde på den farmaceutiske højskole gennemførte C. en meget nøje undersøgelse af Christiansen-filtret (et filter til opnåelse af monokromatisk lys) og viste hvorledes filtret med fordel kunne modificeres. Arbejdet er beskrevet i artiklen On the Christiansen filter and a modification thereof, Transactions of the Danish academy of technical scienses, 1950 nr. 7. C.s væsentligste arbejde ved Danmarks farmaceutiske Højskole var dog en længere række forsøg med bestråling af lysfølsomme kemikalier. En undersøgelse med baggrund i et i farmaci ofte diskuteret problem: egnede beholdere til opbevaring af lysfølsomme stoffer. Arbejdet afsluttedes 1958 med dissertationen Om lysfølsomme stoffers spektralfølsomhed og om strålebeskyttende beholdere; samme år forsvarede C. afhandlingen for den filosofiske doktorgrad.

Til brug ved undervisningen på Danm.s tekniske højskole skrev C. to større lærebøger Elektricitetslære, 1962 og Lyslære, 2. rev. udgave 1969. Han var medlem af Akademiet for de tekniske videnskaber og var medlem af en række udvalg og råd inden for det matematisknaturvidenskabelige felt, således var han formand for rigsprototypeudvalget 1963-75 og for metrologiudvalget 1975-, medlem af standardiseringsudvalget for enheder og formeltegn 1958-, fra 1976 dets formand; medlem af statens naturvidenskabelige forskningsråd 1968-76, fra 1971-73 dets formand. Han blev også stærkt inddraget i administrativt arbejde på Danm.s tekn. højskole, var således i perioder fagrådsformand, medlem af konsistorium og i perioder -foruden at være bestyrer for sit eget laboratorium - leder af laboratoriet for teknisk fysik.

Familie

Forældre: amtsforvalter Emil C. (1860-1928) og Johanne Elisabeth Clemmensen (1873-1927). Gift 19.7.1943 i Odense (Skt. Hans k.) med kasserer Dora Kirsten Christensen, født 19.6.1920 i Odense, d. af chauffør Christen C. (1888-1981) og Anna Christine Madsen (1893-1969).

Udnævnelser

R. 1964. R.1 1973.

Bibliografi

Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig