Teddy Petersen

Teddy Petersen, Theodor Christian Petersen, ved dåben Theodor Marius Christian Petersen Sørensen, 21.11.1892-19.4.1991, kapelmester, violinist. Teddy Petersens interesse for musik må nok tidligt have givet sig til kende, for han fik sin første violin da han var otte år. Lidt undervisning blev der også råd til, selv om det ellers ikke var almindeligt med den slags ekstravagancer i hjemmet på det yderste Vesterbro. Der var seks børn som skulle sættes i vej, og de måtte alle tidligt hjælpe med at stive familiens økonomi af. Da drengen var ti år døde hans far, og så måtte han ud og tjene penge. Han fik plads som programsælger i forlystelsesetablissementet Sommerlyst på Frederiksberg. Her hørte han megen musik, spillet af Jacob Gades store orkester. Senere avancerede Teddy Petersen til chokoladesælger i Det kgl. teater og derefter til medhjælper for kordegnen i Vor Frue kirke. Efter syv års skolegang (i Matthæusgades skole) søgte – og fik – han optagelse på Den kgl. livgardes spillemandskole. Her lærte han som "piberdreng" at blæse fløjte og signalhorn og at slå på tromme, men violinen blev hele tiden holdt nogenlunde vedlige. Uddannelsen her, der begyndte 1907 og varede godt fire år, var streng, men man lærte disciplin og anstand, og Teddy Petersen fortrød aldrig disse år ved livgarden. Nu fulgte en tid fyldt med tvivl og ubeslutsomhed, en tid der endte med at familien skillingede sammen til en billet til Amerika, og 1912 rejste Teddy Petersen til USA hvor en søster bosat i New York hjalp ham i den første tid. Han fik arbejde som sygehjælper på et sindssygehospital, og her dannede han et orkester der skulle spille for patienterne – hans første kapelmesterjob. Teddy Petersen havde efterhånden fundet ud af, at han ville gå musikervejen og indskrev sig på Damrosch Institute of Musical Art. I øvrigt klarede han dagen og vejen som violinist i forskellige biograforkestre. Da første verdenskrig var brudt ud, ville Teddy Petersen hjem til Danmark, og efteråret 1915 var han atter i Kbh. Her konkurrerede han sig til en friplads på Det kgl. danske musikkonservatorium hvor han de næste fire år fuldendte sin uddannelse. Samtidig spillede han i forskellige orkestre, bl.a. på Scalateatret, Klampenborg badehotel og i restaurant Wivel, her som koncertmester fra oktober 1918 i C. J. Meinungs 30 mands orkester.

1921 havde Teddy Petersen sin debutkoncert som violinist, fik gode anmeldelser og forsøgte derpå at komme ind i Det kgl. kapel. Det glippede, og så besluttede Teddy Petersen sig til for fremtiden helt at hellige sig cafémusikken og det lettere musikalske repertoire. Et par sæsoner var han koncertmester på Casinoteatret (1921 og 22), spillede med kapelmester Biering-Petersen til operette på Mayolteatret i Oslo 1922 og var derefter kapelmester på restaurant Varna ved Århus. Her var Teddy Petersen et par somre, spillede om vinteren på Hotel Royal i Århus og dyrkede desuden en del koncertvirksomhed. Efter Århustiden fulgte fire år i Ålborg på restaurant Kilden. Teddy Petersen deltog med liv og lyst i byens musikliv om vinteren, blev meget populær og var sikkert gerne blevet i Ålborg, hvis han ikke 1927 havde fået et tilbud fra Paladshotellet i Kbh. Engagementet her blev skelsættende i Teddy Petersens musikervirksomhed, idet han herfra fik sine første radiotransmissioner, og grunden til hans snart landsdækkende popularitet var dermed lagt. 1.5.1932 tiltrådte han en stilling som leder af orkestret på restaurant Wivex (indtil 1931 Wivel), et tilhørsforhold som varede i 12 år, indtil Wivex brændte 1944. I disse år var Teddy Petersen københavnernes og – gennem de talrige transmissioner – hele Danmarks underholdningskapelmester nr. ét. Teddy kunne nemlig lide at spille det som folk kunne lide at høre. Så enkelt var det. I april 1944 blev Teddy Petersen dirigent for Radioensemblet der 1949 blev udvidet og omdøbt til Radiounderholdningsorkestret. Han dirigerede store offentlige folkekoncerter, middagskoncerter o.m.a. og passede også hele tiden den meget aflyttede serie "Ældre dansemusik", en serie som fortsatte i årtier med samme dirigent. Selv om andre kapelmestre gennem årene er trådt til som ledere af underholdningsorkestret, slap Teddy Petersen aldrig helt forbindelsen med det. Først i 1985, som 93-årig, holdt han sin afskedskoncert.

Teddy Petersen indspillede adskillige tonefilm og grammofonplader, alle præget af hans veloplagthed og store spilleglæde. Han var æresmedlem af Københavns orkesterforening.

Familie

Teddy Petersen blev født i København; begravet på Holmens kirkegård.

Forældre: styrmand, senere ansat på Tvedes bryggeri, Niels Christian Petersen Sørensen (1851-1902) og Marie Wilhelmina Jungkurth (1861-1944). Gift 17.5.1919 i Skovshoved k. med Jenny Koefoed, født 23.11.1893 i Kbh., død 18.9.1991, d. af søminemester Carl Johan K. (1856-1927) og Jenny Ibenfeldt (1863-1926).

Ikonografi

Foto.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig