Thade Petersen, Thade Hans Marius Petersen, 22.11.1866-20.9.1949, frimenighedspræst. Født i Toftum på Rømø, død i Haderslev, begravet på Damager kgd., Gl. Haderslev sg. P. tilhørte en gammel rømøsk sømandsslægt, men han blev tidligt draget imod lærer- og præstegerningen. For at lære mere tysk opholdt han sig sommeren 1884 på præsteseminariet i Krop i Sydslesvig, og efter at have bestået prøven som underlærer underviste han halvandet år i Ballum. Sammenstød med den preussiske kredsskoleinspektør førte ham tilbage til Krop hvor der uddannedes præster til de tyske menigheder i Amerika. Her opholdt P. sig 1886-91, men han blev nu klar over sin tilknytning til det danske og kom i forbindelse med H. P. Hanssen. Efter endt uddannelse skaffede Hanssen ham et års ophold i Danmark på højskoler og på universitetet hvor han hørte forelæsninger. I denne kultur følte P. sig hjemme, og han opgav tanken om at blive tysk præst i USA og ønskede i stedet et virke i Sønderjylland. Gennem frimenighedspræsten L. B. Poulsen i Bovlund blev P. huslærer hos J. N. H. Skrumsager 1892-94, men fik så af kredsskoleinspektøren forbud mod at undervise. Han knyttedes da som redaktør til H. P. Hanssens blad Hejmdal i Åbenrå 1894-1900, og 1900-05 var han dets lokalredaktør i Rødding og samtidig udgiver af Nordslesvigsk Børneblad. Han prædikede lejlighedsvis ved gudstjenesterne i Rødding frimenighed, og 1905 blev han præsteviet som frimenighedspræst i Haderslev hvor han fik sit virke 1905-40. I tilknytning til dette redigerede P. 1907-19 de sønderjyske frimenigheders blad Den nordslesvigske Kirkesag, 1919-29 var han medredaktør af Menighedsbladet og 1930-39 redaktør af Søndagslæsning. Under første verdenskrig havde P. redigeret og udsendt de stærkt påskønnede julehilsener med salmer til de nordslesvigske soldater. P. interesserede sig stærkt for sønderjysk historie. Han medvirkede 1922 ved stiftelsen af Historisk samfund for Sønderjylland, og som dets første sekretær og medredaktør af Sønderjydske Aarbøger 1923-37 gjorde han en betydelig indsats. Han var også selv en flittig skribent om nationalpolitiske, historiske og topografiske emner. Han havde i årbøgerne 1903-14 refereret de danske årsmøder i Sønderjylland i den periode, og sst. gav han 1924-34 årsoversigter over udviklingen i landsdelen. Sit førstehåndskendskab til de sønderjyske frimenigheder uddybede P. gennem studier, og 1924 udkom hans hovedværk som historiker, De Sønderjydske Frimenigheders Historie I-II. 1932 og 1936 udgav han frimenighedspræst L. B. Poulsens Erindringer (i Festskrift til H. P. Hanssen og i Sønderjydske Aarbøger 3.r.). I årbøgerne kom i øvrigt mange af hans artikler, bl.a. 1903-06 om vadehavet og fødeøen Rømø, men han var også en flittig skribent i Hejmdal, Højskolebladet og Sprogforeningens Almanak. Posthumt udgav Historisk samfund for Sønderjylland 1979 hans bog om Rømø. -Æresmedlem af Historisk samfund for Sønderjylland 1937.

Familie

Forældre: gårdejer Christen P. (1833-1917) og Kjestine Ingeborgline Manø (1844-76). Gift 1. gang 16.10.1898 i Åbenrå med Ida Helene Andresen, født 4.9.1871 i Åbenrå, død 22.11.1926 i Haderslev, d. af bagermester Richard A. (1842-79) og Anna Kjestine Friis (1848-1934). Gift 2. gang 14.10.1928 i Haderslev med Ingrid Cathrine Søholm Jensen, født 3.4.1882 i Jægerup, død 3.1.1971 i Haderslev, d. af gårdejer og rebslager Mads J. (1839-1909) og Bodil Marie Pors (1840-1927).

Udnævnelser

R. 1937.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Fr. Schrøder i Sønderjydske årbøger, 1949 265-71. Sprogforen.s almanak, 1950 81-85. Olav Christensen i Sønderjysk månedsskr., 1972 375-87. Peter Kr. Iversen sst. 1973 3-21. Sønderjyske historikere efter 1864, red. J. Hvidtfeldt m.fl., 1976 125f. – Papirer i Landsark., Åbenrå. Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig