Theodor Sorgenfrei, 8.12.1915-5.11.1972, statsgeolog. Født i Augustenborg, Als, død i Gentofte (Virum k.), begravet Lyngby parkkgd. Allerede før sin studentereksamen fra Sønderborg statsskole 1934 var S. i sin fritid begyndt at indsamle tertiære forsteninger af muslinger og snegle i Klintinghoved på Als og havde dermed indledt studiet af et af de områder af geologien som i særlig grad skulle komme til at optage ham. Samtidig med studiet til magister i geologi ved Kbh.s univ. som han afsluttede 1941, fuldførte S. de undersøgelser han havde påbegyndt i gymnasietiden og udsendte 1940 sit første større arbejde, Marint Nedre-Miocæn i Klintinghoved paa Als. En større opgave med at undersøge et omfattende materiale, ligeledes af konkylier, fra andre tertiærlag i det vest- og sønderjydske område var da indledt og afsluttedes med disputatsen 1958 Molluscan assemblages from the marine Middle Miocène of South Jutland and their environments I-II. – S.s ansættelse i Danmarks geologiske undersøgelses borearkiv allerede i studietiden blev tillige indledningen til såvel en ret hurtig karriere inden for institutionen som til en betydelig indsats inden for dansk hydrogeologi og oliegeologi. 1942 udnævntes han til afdelings-geolog og leder af borearkivet, for 1954 at avancere til statsgeolog. Samtidig bestred S. et hverv som geologisk konsulent på halvdagsbasis ved boreselskabet Danish American Prospecting Co., indtil dette selskab indstillede sin virksomhed 1959. Da A. P. Møller 1962 fik koncession på olieeftersøgningen i Danmark blev S. samme år firmaets geologiske konsulent. Han havde da allerede forladt Danmarks geologiske undersøgelse 1962 for at blive den første professor i teknisk geologi ved Danmarks tekniske højskole. S. indførte som den første i Danmark den geoelektriske undersøgelsesmetode i kortlægningen af de vandførende lag og skrev bl.a. herom 1955 Geoelektriske undersøgelser i Danmark og Skåne 1953. Året før havde han sammen med Ole Berthelsen udgivet en vejledning i geologi der især henvendte sig til brøndborere og andre vandforsyningsteknikere.

Med materialet fra olieboringerne som kilde beskæftigede S. sig i en række afhandlinger med de dybere liggende lag i Danmarks undergrund. Sammen med Arne Buch udgav han 1964 en omfattende oversigt over de geologiske resultater fra boringerne indtil 1959 Deep tests in Denmark 1935–1959. En betydelig del af den ny viden om landets undergrund står imidlertid at læse i de enkelte amtsbind i Trap: Danmark, 5. udgave, hvortil S. skrev et så omfattende materiale at det tilsammen udgør en fyldig Danmarks-geologi. En særlig interesse ofrede S. på studiet af undergrundens strukturelle (rumlige) opbygning. Allerede som student havde han 1939 udgivet et geologisk kort over Danmarks prækvartære (føristids) dannelser, men egentlig strukturgeologi finder man først i den på vandforsyningsboringer baserede afhandling Træk af Alnarp Dalens geologiske Opbygning (Medd. fra da. geolog, foren. X, 1945). Data og sammenstillinger fra olieeftersøgningen er derimod baggrunden for den betydningsfulde oversigt fra 1966, Strukturgeologischer Bau von Dänemark (Geologie XV). S. forberedte udsendelsen af en større lære- og læsebog i elementær geologi som døden imidlertid hindrede ham i at fuldføre. En del af hans skrifter kan betragtes som forstudier til dette værk. Det gælder især bredere anlagte oversigter som fx Geologicai perspectives in the North Sea area fra 1969, men også mere specielle emner der i virkeligheden ligger noget uden for hans normale arbejdsemner som den ret store afhandling On the granité problem and the similarity of salt and granité structures, (Geolog, fören. i Sth. Förhdl. XCIII, 1971).

S.s charmerende og dymaniske væsen skaffede ham let i kontakt med kolleger i ud- og indland, og han var ofte deltager i internationale møder og kongresser, ligesom han rejste meget i både europæiske og oversøiske lande. Som generalsekretær for den internationale geologkongres i Kbh. 1960 blev han kendt af geologer verden over, og han var medstifter af International Union of Geological Sciences hvis første generalsekretær han var 1961–64. Foruden medlem af rådet for Det kgl. danske geografiske selskab fra 1957 var S. medlem af rådet for to vesttyske geologiske foreninger og var 1961–63 formand for Dansk geofysisk forening og fra 1971 til sin død for Dansk geologisk forening. Han blev medlem af Akademiet for de teknjske videnskaber 1960 og af Videnskabernes selskab 1965.

Familie

Forældre: smedemester Theodor Johannes S. (1890–1948) og Mette Johanne Dominicussen (1890–1966). Gift 7.2.1939 på Frbg. (Skt. Markus k.) med gymnastik- og svømmelærer Inger Margrethe Petersen, født 20.6.1914 på Frbg., d. af fiske- og vildthandler Emil David P. (1879–1965) og Esther Emma Marie Christiansen (1882–1933).

Udnævnelser

R. 1968.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1959 75–81. – L. Banke Rasmussen i Dansk geologisk foren.s årsskr. 1973, 1974 184–98 (heri bibliografi). A. Noe-Nygaard i Oversigt over vidensk. selsk.s virksomhed 1973–74, 1974 75–81.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig