Thomas Slenitz, junker Slenz, d. 17.2.1500, landsknægtfører. Død ved Hemmingstedt. S. der skal have været fra Köln var i 1490erne en af førerne for Iandsknægttroppen "den sachsiske garde". Han opholdt sig som sådan i Nordtyskland og Nederlandene, trådte 1497 i kong Hans' tjeneste da Sverigetoget forestod, kæmpede 1499 i Tyskland for hertugen af Sachsen-Lauenburg og gik i begyndelsen af 1500 som øverstbefalende for "garden" sammen med denne i den danske konges sold i anledning af krigen mod Ditmarsken. Han frarådede forgæves angrebet på Hemmingstedt 17.2. og ledede derefter med dygtighed sine tropper indtil han faldt, dræbt af Reimer fra Wimerstedt.