Thomas Thomsen (museumsinspektør)

Artikelstart

Thomas Thomsen, Thomas Marius Thomsen, 14.6.1870-19.12.1941, museumsinspektør, arkæolog, etnograf. Under påvirkning af sin farbror, kemikeren Jul. Thomsen, i hvis hjem Thomas Thomsen en tid lang boede efter sin studentereksamen fra Herlufsholm 1888 begyndte han at studere kemi, men opgav dette til fordel for dansk og historie. Hans ansættelse ved Nationalmuseets 1. afdeling, først som medhjælper 1894, derefter som fast assistent 1899 hindrede ham imidlertid i at tage nogen afsluttende embedseksamen, samtidig med at hans interesser blev ledet mere og mere i arkæologisk retning.

Som arkæolog undersøgte Thomas Thomsen stenalderbopladsen ved Brabrand sø (1903–04), den omfattende og rige jernaldergravplads og boplads ved Kraghede hvor han, takket være en minutiøs udgravningsteknik for første gang kunne påvise en hustomt fra ældre jernalder (1905–07), og endelig den rige bronzealdergrav ved Egtved (1921). Den sidste der indeholdt en enestående, velbevaret kvindedragt publicerede Thomas Thomsen i et monumentalt værk (Nordiske Fortidsminder II, 4, 1929). Få år efter Thomas Thomsens ansættelse ved museet døde Kr. Bahnson som særligt havde varetaget den etnografiske samling, og arbejdet med denne blev nu overdraget Thomas Thomsen I denne forbindelse beskrev han fundene fra Danmark-ekspeditionen til Nordøstgrønland (Meddelelser om Grønland XLIV, 1917) og gjorde selv 1909 en rejse til Vestgrønland hvor han dels foretog udgravninger ved Sermermiut i Jakobshavn distrikt, dels fik lejlighed til at udføre etnografiske indsamlinger blandt polareskimoerne ved Kap York. I øvrigt var det især museets gamle sager fra Det kgl. kunstkammer som fængslede ham. En frugt heraf er det smukke tidsbillede 1938 af den hollandske maler Alb. Eckhout og hans fremstillinger af brasilianske indianere og congonegre der blev skænket Frederik III af fyrst Moritz af Nassau. Trods vanskelige arbejdsforhold i den etnografiske samling forstod Thomas Thomsen at hævde sin stilling, og efter 1919 at være blevet museumsinspektør blev han ved nyordningen 1921 udnævnt til administrerende inspektør for den etnografiske afdeling. Som sådan faldt det i hans lod at indlemme de meget store samlinger fra eskimoområdet, Stillehavet, Mongoliet m.m., som museet modtog de følgende år, og selv tog han levende del i arbejdet med forberedelser og anskaffelser hvorved hans stilfærdige forhandlingsevne og vennesæle sind utvivlsomt ofte bidrog til det heldige udfald.

I sine sidste år ved afdelingen ledede han indretningen af og opstillingen i den nye bygning. 1940 trak han sig tilbage på grund af alder, men fortsatte sit videnskabelige arbejde, bl.a. med en redegørelse for den middelalderlige brahmanistiske skulptur i den etnografiske samling, trykt i dennes jubilæumsskrift 1941.

Familie

Thomas Thomsen blev født i Næstved og døde på Frederiksberg, urne på Ass. kgd. Forældre: prokurator Sigismund Gotthelf Thomsen (1831–1903, gift 2. gang 1899 med Henriette Castenschiold, 1852–1939) og Juliane (Julie) Marie Bagger (1832–77). Gift 31.5.1900 i Herstedøster med Dora Seraphia Hansen, født 31.1.1872 i Kbh. (Trin.), død 17.4.1941 på Frbg., datter af grosserer Peter Hansen (1822–84) og Louise Birgitte Nielsen (1845–1912).

Udnævnelser

R. 1928. DM. 1938.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Knud Rasmussen i Berl. tid. 14.6.1930. Kaj Birket-Smith sst. 14.6.1940. Therkel Mathiassen i Berl. aften 11.12.1941. Sig. Schultz i Nationaltid. 14.6.1940. Kaj Birket-Smith i Nationalmuseets arbejdsmark, 1962 35–55. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig