Thott

Slægtstavle I over slægten Thott.

.
Licens: Brukerspesifisert

Slægtstavle II over slægten Thott.

.
Licens: Brukerspesifisert

Thott, Uradel med udgangspunkt i Skåne. Det enkle, firdelte våbenmærke tyder på meget høj alder. Navnet bæres i 1280'erne af en skånsk ridder Tord (Aagesen) Thaat, hvis nære slægtskab med brødrene Absalon Aagesen og Niels Kyrning er sandsynligt, men ikke sikkert kan påvises.

Fra Aage Axelsen Thotts sønnesøn, svensk rigsråd Tønne Eriksen til Benhammar, stammer en svensk linje som skrev sig til Skedebo og uddøde i slutningen af 1600-tallet, mens en anden svensk linje, der kan føres tilbage til Niels Kyrning, 1809 blev optaget i svensk grevestand og fortsat lever. Den skånsk-danske linje uddøde med gehejmestatsminister Otto greve Thott (1703–85) til Gavnø m.v. Han bestemte ved sit testamente at hans godser som stamhus skulle tilfalde kammerherre Holger Reedtz der var søn af en fætter på mødrene side. Denne fik 1786 patent på slægtsnavnet Reedtz-Thott.

Rigsråd Jep Axelsen til Sørups sønnedatter Birgitte Thott (død 1474) blev ca. 1454 gift med hofmester Johan Oxe til Torsjö (død 1490–91).

Bibliografi

Danmarks adels årbog XVII, 1900 408–52 (med senere rettelser). Alexandra Skoglund: De yngre Axelssönernas förbindelser med Sverige, Uppsala 1903. Erik Lönnroth i Scandia VI, Stockholm 1933 173–92. Samme: Sverige och Kalmarunionen, Göteborg 1934 (2. opl. 1969). Karin Hagnell: Sturekrönikan 1452–96, Lund 1941. Paul Sjögren: Släkten Trolles historia intill år 1505, Uppsala 1944. Gunnar T. Westin: Historieskrivaren Olaus Petri, Lund 1946. Sven Ulric Palme: Sten Sture d.ä., Stockholm 1950 (2. opl. 1968). Henry Bruun i Nord. t. för vetenskap, konst och industri ny ser. XXVII, Stockholm 1951 210–27. Hans Gillingstam: Ättarna Oxenstierna och Vasa, Stockholm 1952–53. Danmarks gamle personnavne, udg. Gunnar Knudsen m.fl. II, 1954–64 (reproudg. 1979–80). K.-G. Lundholm: Sten Sture d.ä. och stormännen, Lund 1956 = Bibliotheca hist. Lundensis III. Erik Ulsig: Danske adelsgodser i middelalderen, 1968. Den nordiske adel i senmiddealderen. Rapporter til det nordiske historikermøde, 1971. Ingvar Andersson: Skånes historia II, Stockholm 1974. Kai Hørby i Danmarks historie II, 1980 især 188–90. Jens E. Olesen: Rigsråd, kongemagt, union, 1980. Poul Enemark Kriseår 1448–51, 1981. Samme i Historie ny ser. XIV, 1972 440–92.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig