Torben Geill, 14.8.1896-18.8.1989, læge. Født i Vejlby ved Århus. G. blev opdraget i et hjem som ikke blot var præget af lægegerningens alvor, men også af glæden ved kunst og musik. Allerede som dreng, var han videnskabeligt interesseret og tog således ivrigt del i ornitologen H. Chr. C. Mortensens arbejde med ringmærkning af storke. 1914 blev han student fra Viborg, og 1921 blev han medicinsk kandidat ved Kbh.s univ. De følgende år gennemførte han en bred medicinsk uddannelse og var desuden skibslæge for ØK 1923-24. 1926-31 var han 2. reservelæge ved Rigshospitalets medicinske afdeling A (Christen Lundsgaard) og assistent ved dens medicinske poliklinik (Carl Sonne). 1928 forsvarede han disputatsen Om 2 Albumin og Globulin i Serum og Urin. Specielt med Henblik paa deres Udsaltningsforhold. G. foretog i disse år med støtte fra Stipendium Cappelianum en række studierejser til Wien og Paris for at sætte sig ind i dels retsmedicinske og dels kardiologiske emner. 1931-36 var han I. reservelæge hos Knud Secher på Bispebjerg hospital hvor G. kastede sig over hjerte-, nyre- og leverfunktionsstudier. Fra 1931 blev han tillige assistent ved og fem år senere medlem af invalideforsikringsretten. Efter et år som 1. reservelæge ved Almindelig hospital blev G. 1936 overlæge ved De gamles by. Hans virke her til 1966 blev skelsættende idet behandlingen af og forskningen inden for de ældres sygdomme dermed udvikledes til et fag der vandt international anerkendelse. Gennem hans evne til at skabe kontakt udvikledes De gamles by fra plejestiftelse til forskningshospital hvor plejen og mobiliseringen af de ældre sattes i første række. Syv disputatser og en række studier inden for diæt-, vitamin-, stofskifte-, arteriosklerose- og koagulationsemner kom herfra i disse år, og samtidig skabtes internationale kontakter således at G. 1951 blev vicepræsident for International Association of Gerontology, 1963 præsident, tillige blev han æresmedlem af en. række danske og udenlandske gerontologiske selskaber. Endvidere var G. medlem af bestyrelsen for Københavns lægeforening 1936–45, censor ved den lægevidenskabelige embedseksamen 1937-49, medlem af hovedbestyrelsen for Rigsforeningen til gigtens bekæmpelse 1938-56, af Den almindelige danske lægeforenings overvoldgiftsret 1941-68 hvor han 1945-50 gjorde en humanistisk indsats ved udredningen af en række danske lægers politiske forhold under Danmarks besættelse. 1946-59 var han justitsministeriets sagkyndige for retslægerådet i sager vedrørende spirituspåvirkede motorførere, 1947-52 medlem af bestyrelsen af Dansk selskab for gigtforskning, og i Dansk selskab for alderdomsforskning blev han 1949 viceformand og 1950 formand. Også populære studentervejledninger har G. publiceret. Vejledning i Patientundersøgelse ved intern medicinske Sygdomme, 1939, Vejledning i Undersøgelse af Brystorganerne, 1937 og -46, en nybearbejdelse af Johannes Liisbergs introduktion til stetoskopiens muligheder fra 1886, Medicinske Tal, 1934 (s. m. K. Secher m. fl.), Geriatri, 1955 (s. m. S. Eckerström), Alderdomsproblemer, 1965.

Ved siden af sine faglige interesser er G. interesseret i kunst og historie. Han har opbygget en fremragende kobberstiksamling af mediciner-portrætter, særlig af franske og danske kolleger. Medicinens historie har været hans hobby i de senere år, ikke blot har han en værdifuld samling af udenlandske og danske originaludgaver, men han har publiceret grundige studier over Peder Thun, 1972, marinekirurgen Rasmus Ploug, 1973, Dansk Vestindiens epidemier af kolera, 1974, gul feber, 1975 og spedalskhed, 1977. Inden for filatelien er G. en højt anerkendt specialist, hans samling fra Dansk Vestindien og Island er internationalt berømt – og også herom har han publiceret (Nord. filat. tidsskr. 1958-75). G. er fra 1979 medarbejder ved The postage stamps of Danish West Indies. G. er inden for den nuværende generation af læger en af de få humanistiske polyhistorer der ved sin gerning og forskning inden for vidtspredte interesser på sjælden vis har inspireret en lang række samtidige og yngre kolleger. G. modtog derfor 1966 et af udenlandske og danske kolleger dediceret Festskrift, bekostet af Danmarks apotekerforening som tak for G.s store indsats også inden for arbejdet i DAK-laboratorierne.

Familie

Forældre: reservelæge, dr. med., senere overlæge og borgmester i Viborg Christian G. (1860-1938) og overopsynsdame ved Skt. Hans hospital Julie V. L. Malmberg (1858-1928). Gift 14.7.1926 i Wien (kat.) med Luise Christine Haberda, født 12.5.1906 i Wien, død 27.1.1980 i Gentofte, d. af Hofrath, professor i retsmedicin Albin H. (1868-1933) og Rosa Wecht (1880-1962).

Udnævnelser

R1.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1928 156. – T. G. on his 70th birthday, red. O. Z. Dalgaard m. fl., 1966.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig