Torben Glahn

Artikelstart

Torben Glahn, 15.3.1904-25.3.1989, overbibliotekar. Født i Sorø. Efter studentereksamen 1923 fra Sorø akademi og eksamen fra Statens biblioteksskole 1926 og 1930 var G. ansat i Sønderborg fra 1927, fra 1934 i Århus, men 1938 kom den for ham afgørende placering i Sønderjylland som overbibliotekar i Haderslev. Han fik en udfra en national grundindstilling dyb indsigt i grænselandsproblemer der kom ham til nytte, da han 1946 blev leder af Det danske centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg. Betingelsen for som dansk statsborger at kunne arbejde i Flensborg var dengang "flygtningestatus". De store mængder bøger der fra depot i Haderslev skulle over grænsen vakte både tyskernes og den engelske besættelsesmagts irritation. Men det er karakteristisk at G. samme år arrangerede den første dansktyske bogudstilling. Trods snævre pladsforhold i Flensborghus markerede biblioteket sig i årene efter 2. verdenskrig som et led i Flensborgs biblioteksvæsen, først og fremmest som en støtte for det danske mindretal, men også for tyske borgere i byen i bedste forståelse med det tyske Stadtbücherei. Med voldsom stigning i benyttelsen der kom op på omkring 100 000 udlån årligt lykkedes det G. i forbilledligt samarbejde med sine medarbejdere ikke alene at styrke det allerede før krigen fungerende bogbilsarbejde i hele Sydslesvig, men også at skabe nye aktiviteter som den såkaldte studieafdeling, ledet af en bibliotekslektor der skal planlægge en udgivelsesvirksomhed og muliggøre en forskning i sydslesvigske emner. Det er det eneste danske folkebibliotek der har en sådan forskningsafdeling. Den anden store begivenhed i G.s lederperiode var gennemførelsen af den nye bygning 1959 der vakte fagfolks og medborgeres beundring. Ved indvielsen udtrykte lyrikeren Poul Sørensen i en kantate den samarbejdsånd ("åndsspil i vekselspil") der var ledetråden i G.s arbejde. Han fratrådte 1970. G. har skrevet Dansk bibliotekarbejde i Sydslesvig, 1961 (genoptrykt med rettelser i Dansk centralbibliotek for Sydslesvig 1921-1971, 1971). Han har desuden udgivet Bibliografi over Sorø-Tryk, 1939 og for Soransk samfund Soraner-biografier 1747-1800, 1975 og 1584-1737. 1978. Som biblioteksmand har G. ved sit virke i Sydslesvig sikret det danske biblioteksvæsens position ved værdig hævdelse af dansk kultur og litteratur.

Familie

Forældre: adjunkt, senere lektor og bibliotekar ved Sorø akademi Alfred Rosenstand G. (1865-1934) og Anna Vilhelmine Jæger (1868-1916). Gift 15.9.1929 i Frbg. k. med Valborg Marie Borges Andersen, født 27.7.1905 på Frbg., død 25.11.1996, d. af overpostbud Christian A. (1865-1924, gift 1. gang med Anna Katrine Hansine Jensen Gammelgaard, 1866-1900) og Anna Petrea Borges (1877-1957).

Udnævnelser

R. 1959. R.1 1970.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

P. B. Grandjean: Familien G.s slægtebog, 1907 m. tillæg. Samme: Stamtvl. over to kbh.ske familier Jæger og Knudsen, 1913. Th. Hauch-Fausbøll: Patriciske slægter IV, 1919. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig