Torben Wolff

Torben Wolff, Torben Lunn Wolff, 21.7.1919, zoolog. Født på Frbg. W. blev student 1938 (Ordrup) og 1947 cand. mag. i naturhistorie og geografi. Pædagogiske interesser ledte til en mangeårig tilknytning til spejderbevægelsen (bl.a. ledertræningen) og medlemskab af radiorådets ungdomsudvalg 1946-50. Som student kom W. imidlertid med på den af Anton F. Bruun ledede Atlantide-ekspedition til Vestafrika 1945-46 og førtes hermed ind på en videnskabelig løbebane. Han blev 1949 ansat ved den danske dybhavsekspedition jorden rundt med Gaiathea som den videnskabelige leder Anton F. Bruuns højre hånd og deltog i hele togtet 1950-52, herunder et månedlangt ophold på den isolerede Rennellø sammen med Kaj Birket-Smith, var herefter sekretær ved den internationale zoologkongres i København 1953 og arbejdede på Zoologisk museum hvor han blev fastansat 1957, lektor i systematisk zoologi 1962 og afdelingsleder 1966. Med orlov fra museet vikarierede han 1980-83 som direktør for Danmarks akvarium mens Arne Schiøtz var tilknyttet Verdensnaturfondens hovedsæde i Schweiz. 1990-93 var han igen direktør for Danmarks akvarium. – Deltagelsen i Galatheaek-speditionen blev for den aktive og udadvendte W. optakt til en travl international virksomhed. Han var en af initiativtagerne til Noona Dan-ekspeditionen og deltog 1962 som leder i sidste etape på Bismarck- og Salomonsøerne, bl.a. Rennell hvor han tidligere havde arbejdet. I 1965 besøgte han på ny Rennell og afsluttede undersøgelsen af øens store brakvandssø og var derefter "faculty member" på den amerikanske Te Vegaekspedition over Stillehavet. Han deltog som gæst i en dykning med en fransk bathyscaph til 4 200 m dybde nær Madeira 1966, i en russisk dybhavsekspedition til Det caraibiske hav 1973 og en amerikansk ekspedition til Philippinergraven 1975. W. har været gæsteforelæser på universiteter m.m. verden over, deltaget i havforsk ningskongresser og -møder samt arbejdet for internationale organisationer, bl.a. 1970-76 som sekretær for IABO (Intern. Association for Biol. Oceanography) og 1980-84 som vicepræsident for SCOR (Scientific Committee on Oceanic Research). I Danmark har W. været medlem af Dansk nationalråd for oceanologi fra 1964 (sekretær fra 1968, formand 1985-89), bestyrelserne for Dansk naturhistorisk forening (formand 1963-68), Eventyrernes klub (formand 1970-73), Danmarks akvarium (1971-96), samt 1980-90 forretningsudvalget for Verdensnaturfonden.

W.s litterære produktion er stor og mangesidig. De fleste af de videnskabelige publikationer omhandler dybhavsfaunaen, først og fremmest krebsdyr, med disputatsen The systematics and biology of bathyal and abyssal Isopoda Asellota, 1962 som hovedarbejdet. Af mere generel art er oversigterne (1960, 1970) over den hadale fauna (fra dybder større end 6000 m), en analyse af Galatheas rigeste trawltræk (1961), dybhavsfaunaens diversitet og sammensætning (1977) og dens udnyttelse af nedsunket plantemateriale (1976, 1979, 1980). Andre arbejder omhandler nordeuropæiske krebsdyr m.v. samt Rennells naturforhold og fauna, specielt fuglene. Fra studietiden stammer bogen Aarets Gang i Naturen, 1944 (5. udg. 1978) og arbejder om flueblomstens bestøvning og økologi. Et betydeligt historisk forfatterskab omfatter bogen Danske ekspeditioner på verdenshavene, 1967 (også med engelsk tekst) og Zoologiens historie (i Kbh.s univ. jubilæumsværk XIII, 1979) samt bl.a. mange artikler til Dansk biografisk leksikon. W. har været medredaktør af Atlantide Report og Gaiathea Report 1959-88 og The natural history of Renneil Island 1955-91. Han har desuden været medarbejder ved forskellige samleværker, skrevet et stort antal artikler til fag- og dagspresse og holdt talrige foredrag samt, fra 1961, været anmelder ved Berlingske Tidende. For sin litterære indsats modtog W. 1964 G. E. C. Gads hædersgave og 1983 Dansk forfatterforenings populærvidenskabelige pris. Royal Society of New Zealand udnævnte 1977 W. til æresmedlem. Galatheamedaljen 1952. W. modtog 2000 Zoologisk museums formidlingspris og 2003 medalje for dybhavsforskning (The Fulbright Chapter, University of North Carolina).

Familie

F: fuldmægtig, cand. jur., senere postmester Jørgen Frederik de Lichtenberg W. (1886-1960, gift 2. gang 1942 med Henny Marie Cornelia Dichman, 1898-1976) og Karen Margrethe Lunn (1892-1981, gift 2. gang 1941 med Erik Johnstad-Møller, 1894-1982). Gift 5.12.1954 i Ringe k. med korrespondent Lisbeth Christensen, født 25.6.1932 i Ringe, d. af overassistent Jens Axel Knud C. (1893-1980) og Signe Kathrine Mogensen (født 1899). – Bror til E. H. W.

Ikonografi

Mal.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1963 156f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig