Tove Clemmensen

Artikelstart

Tove Clemmensen, Tove Thejll Clemmensen, 11.10.1915-28.3.2006, museumsinspektør. Født i Kbh. (Skt. Pauls), begravet på Gentofte kgd. C. blev 1934 student fra Rysensteens gymnasium. Allerede det følgende år begyndte hendes karriere ved Nationalmuseet til hvis 3. afd., Dansk folkemuseum, hun siden var knyttet, begyndende som volontør og avancerende til museumsinspektør 1953-75. Hun blev dr.phil. 1973 ved Århus univ. - Undersøgelser af danske møbler og interiører, hovedsagelig i 1700- og 1800-tallet, udgør hovedparten af C.s virke. Det var C.s fortjeneste at Nationalmuseet 1940 påbegyndte en helt uvurderlig registrering af møbler på danske slotte og herregårde. C. ledte siden disse undersøgelser og udarbejdede retningslinier for registreringen der foruden fotografering af udsøgte møbler også omfattede optagelser af mere almindeligt, men tidstypisk inventar foruden optegnelser om møblering. På samme fremsynede måde medtog C. allerede fra begyndelsen de sene 1800-tals møbler. Bl.a. som en følge af de arkivundersøgelser der var led i inventarieundersøgelserne kunne C. identificere en række betydningsfulde danske møbler som arbejder af nogle af 1700-tallets førende arkitekter. Dette danner hovedstammen i C.s doktordisputats Møbler af N.-H. Jardin, C. F. Harsdorff og J. C. Lillie og eksempler på deres interiørdekoration. Et bidrag til nyklassicismens historie i Danmark fra 1755-1800. Også C.s øvrige videnskabelige produktion har udgangspunkt i en helt konkret nærlæsning af de enkelte møbler der ikke kun gøres til genstand for en kunsthistorisk analyse, men i lige så høj grad for en kulturhistorisk. Dette synspunkt anlægges også i en række velskrevne artikler om danske interiører. Af C.s produktion må nævnes: Borreby, 1942, Møbler paa Clausholm, Langesø og Holstenshuus, 1946, Danske interiørtegninger fra rococo til klunketid, 1951, Dronning Anna Sophies møbler. (Festskrift til lensbaron Hans Berner Schilden Holsten, 1951), Signerede arbejder af københavnske snedkere i Københavns snedkerlaug gennem fire hundrede år, 1954. Christian IX's palæ på Amalienborg 1750-1906 (sammen med M. B. Mackeprang), 1956, The Recording of Furniture in Danish Castles and Manor Houses (Dansk Folkemuseum and Frilandsmuseet. History and Activities, 1966). Desuden artikler i Fra Nationalmuseets Arbejdsmark fra 1938 og fremefter, Dansk Kunsthaandværk 1943-45, Danmark, 1943, Arkitekten, 1952. - På Nationalmuseet forestod C. nyindretningen af 3. afd.s interiørrum, ligesom hun også stod for indretningen af samlingerne på Liselund, Bakkehuset, Øregård, Erichsens palæ, Brede hovedbygning og Nationalmuseets klunkehjem. C. har modtaget flere hædersbevisninger, bl.a. C. L. Davids legat 1973, Tagea Brandts rejselegat 1974 og Ole Haslunds hæderspris 1986.

Familie

Forældre: arkitekt, senere kgl. bygningsinspektør Mogens C. (1885-1943) og maler Augusta Thejll (1884-1980). Gift 28.8.1946 i Kbh. (b.v.) med lektor dr.phil. Mogens Bellman Mackeprang, født 13.3.1905 på Frbg., død 1986, s. af nationaløkonom, dr.polit. Edv. Ph. M. (1877- 1933) og Margrete Larsen (1879-1959). - Søster til Ebbe C.

Udnævnelser

R. 1975.

Ikonografi

Barnebuste af Anders Bundgaard, 1920. Afbildet på gruppe malet af Augusta Thejll Clemmensen, 1920. Mal. af samme ca. 1934, 1937 og 1938. Foto.

Bibliografi

Peter Thornton i Apollo, London okt. 1973 314f. Mirjam Gelfer-Jørgensen i Fortid og nutid XXV, 1974 642-47. (Anmeldelser af disputatsen).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig