Ulrich Christian v. Schmidten, 10.2.1815-6.2.1886, korpsintendant, borgmester. Født i Kbh. (Slotsk.), død i Århus, begravet sst. v.S. blev 1834 student fra Sorø, 1840 cand.jur., 1842 volontør, n.å. kancellist i generalstabens bureau, 1846 2. fuldmægtig sst. Da F. Læssøe marts 1848 sammensatte armékorpsets stab overtog v.S. stillingen som "intendant" derved, og ved engagering af alle slags folk skabte han fra bar bund en korpsintendantur og samarbejdede fortræffeligt med Læssøe og dennes efterfølgere. Efter krigen blev han som kommitteret i arméintendanturen, fra 1853 som chef for denne, benyttet meget ved hærorganisationsarbejder. Atter 1864 var han korpsintendant ved felthæren. Om morgenen den 5.2. fik han meddelelse om at Dannevirke skulle rømmes, rejste straks til Flensborg for at ordne hærens forplejning under gennemmarchen samt borttransporten af de store oplag af alle slags og feltlazaretterne. Som følge af hastværket viste flere af anstalterne sig utilstrækkelige, og Kbh.pressen, navnlig Fædrelandet, benyttede lejligheden til at rette sådanne angreb på indendanturen at den straks efter nedsatte "Svækkelseskommission" foretog en undersøgelse der vel endte med at finde angrebene i hovedsagen ubegrundede, men dog medførte at v.S. fik en kommitteret ved siden afsig, og i maj vendte han tilbage til sin stilling i ministeriet. Efter krigen enedes han mindre godt med krigsminister J. W. Neergaard og søgte og fik 1866 embedet som borgmester i Århus. Forinden udarbejdede han forslag om et forplejningskorps der blev lagt til grund ved dettes oprettelse. – v.S. var i høj grad interesseret i sine stillinger i krig og fred, var en energisk, arbejdsdygtig og hurtig embedsmand. Nogen smidighed og forhandlingsevne hos ham ville have gavnet både hans virksomhed og ham selv. 1885 tog han sin afsked som borgmester. Han var formand i bestyrelsen for Århus-Ryomgård banen. – Overkrigskommissær 1846. Generalkrigskommissær 1853. Kammerherre 1885.

Familie

Forældre: cand.jur., kammerjunker, senere borgmester i Rudkøbing, etatsråd Marcus Pauli Karenus Holst v. S. (1791–1849) og Lovisa Augusta Bjørn (1787–1858). Gift 3.10.1848 i Kbh. (Garn.) med Hanne Cecilie Wilhelmine Barner, født 6.6.1819 i Kbh. (Garn.), død 22.9.1892 i Århus, d. af volontær i rentekammeret, senere kammerherre, fideikommisbesidder Helm Gotthardt B. (fra 1846 B.-Charisius) (1791–1851) og Johanne (Hanna) Kirstine Johnsen (1793–1844).

Udnævnelser

R. 1848. DM. 1850. K. 1864.

Ikonografi

Mal. af H. Chr. Jensen, 1885 (Århus rådhus). Foto.

Bibliografi

Den dansk-tyske krig 1848–50, udg. Generalstaben I, 1867–71 106 160 167 628; II, 1873–78 10 294 316 329 333 1082; III, 1880–87 49 301 441. Den dansk-tyske krig 1864, udg. Generalstaben I-III, 1890–92. J. T. Ræder: Krigserindr. fra 1848–50, 1911. Danske mag. 6.r.II, 1914–16 169 173 178 (Chr. E. Reichs dagbog). Gerh. Brammer: Den danske hærs intendanturtjeneste 1848–1918, 1919. Oberst Emil Madsens livserindr., ved H. L. Møller, 1923. Hæren ved Danevirke 1864, udg. af Generalstaben ved Jens Johansen, 1938 49 59 66 161 251 257 272. – Papirer i Kgl. bibl.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig