Urban Bruun Aaskow

Urban Bruun Aaskow, 28.4.1742-31.5.1806, læge. Urban Bruun Aaskow blev student 1758 fra Herlufsholm. Han undersøgte 1763 sammen med Jens Bang den i Kbh.s amt grasserende, for landbruget alvorlige kvægsyge og udgav herom En Afhandling om Qvægsygen, 1765. 1766 tog han lægeeksamen og blev 1767-69 kandidat på Frederiks hospital og 1770 – som den første læge (ikke-kirurg) der fik ansættelse i søværnet – udsendt for at undersøge de katastrofale smitsomme sygdomme der hærgede den til Algier afsendte eskadre, og som han beskrev i sin doktordisputats Diarium medicum navale, 1774. Han blev 1770 admiralitetsmedicus hvor han sammen med H. Callisen udvirkede en række hensigtsmæssige reglementer for søetaten (1781), 1775 livmedicus hos enkedronning Juliane Marie og s.å. medlem af Collegium medicum og 1776 af landhusholdningsselskabet og tillige af direktionen for kvæsthuset og 1782 af direktionen for Frederiks hospital, 1801 medlem af vaccinationskommissionen, 1803 af sundhedskollegiet og 1803 æresmedlem af Det kgl. medicinske selskab.

Urban Bruun Aaskow har gjort sig fortjent af fødselshjælpens fremme i Danmark ved tillige med sin kollega J.W. Guldbrand at formå Juliane Marie til 1785 at skænke den ved siden af Frederiks hospital liggende gård til indretning af en selvstændig fødselsstiftelse. I Fredensborg gjorde Urban Bruun Aaskow i 1780'erne en fremskridtsvenlig indsats for egnens bønder. 1804 afstod han sit betydelige medicinsk-økonomiske bibliotek til Det kgl. bibliotek mod en årlig livrente til hans datter efter hans død. Foruden den omtalte disputats som har haft betydning for sin tid har han udgivet talrige afhandlinger af medicinsk indhold. - Etatsrådsrang 1782. Virkelig etatsråd 1802.

Familie

Urban Bruun Aaskow blev født i Brønshøj, dødepå Prinsens palæ i Kbh. og er begravet i Asminderød.

Forældre: sognepræst Hieronymus Larsen Aaskow (1709-44) og Anne Marie Bruun (1721-56, gift 2. gang 1746 med sognepræst Hans Mossin Rasmussen Lange, 1711-54). Gift 2.3.1774 i Kbh. (Holmens) med Anne Marie Kall, døbt 31.3.1742 i Kbh. (Frue), død 30.9.1801 i Fredensborg, d. af professor J.C. Kall (1714-75) og Elisabeth Wøldike (1721-91).

Bibliografi

Benedicte Arnesen-Kall: Livserindr., 1889 300-08. Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé IV, 1900; VIII, 1917. [Edv.] Ehlers i Tidsskr. for søvæsen LXXXII, 1911 549-59. Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis III, 1913 498. E. Ingerslev: Matthias Saxtorp og hans samtid, 1913. Vald. Seeger: Fredensborg, 1957 115f. H. C. Bendixen: Omkr. 200-året for oprettelsen af Den kgl. veterinærskole, 1973 65 69.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig