V.A. Hansen, Vilhelm August Hansen, 24.10.1744-20.5.1796, kollegiedeputeret, godsejer. Født i Kbh. (Holmens), død på Frydendal (nu Torbenfeld), begravet i Torbenfeld k., senere flyttet til Kundby k. H. blev student 1762, privat dimitteret, og overtog 1770 fædrenegodset Frydendal. S.å. indledte han sin embedskarriere som administrator for handel på Færøerne, og 1781 blev han medlem af direktionen for den islandske, færøske, finnmarkske og grønlandske handel. 1784 blev han deputeret i rentekammeret, og som en af Chr. D. Reventlows (1784-1827) nærmeste medarbejdere her fik han i de kommende år en betydelig indflydelse på landboreformarbejdet. 1785 blev han medlem af den lille landbokommission der skulle gennemføre reformerne på krongodset i Nordsjælland. H. spillede her en ledende rolle og udgav 1790 Beskrivelse over de efter en Kongelig Commissions-Forslag paa Friderichsborg og Cronborg Amter foretagne Indretninger. 1786 blev han medlem af den store landbokommission og s.å. indtrådte han i direktionen for den nyoprettede kreditkasse hvor han øvede en betydelig indflydelse på långivningen til landbruget. I landbokommissionens arbejde var han ligeledes fremtrædende på reformtilhængernes side idet hans betydning dog ikke kan sammenlignes med Christian Colbiørnsens eller Reventlows. Han stod den sidste nærmere end den første, hævdede et vist hensyntagen til godsejerne, men var samtidig talsmand for sikring af fæsteforholdet og varetagelse af husmændenes interesser. H. var en af hovedforfatterne til forordningen om udskiftning af 15.6.1792. – Som godsejer gennemførte han reformer i overensstemmelse med reformpartiets opfattelse idet han udskiftede godset og sikrede husmændede en lille jordlod. Han gennemførte omfattende grundforbedringsarbejder, lod bygge stengærder og forestod et betydeligt plantningsarbejde. H. tilbød sine bønder arvefæste som disse imidlertid først tog imod efter hans død.

H. der 1782-87 var præsident i Det kgl. da. landhusholdningsselskab står som en smuk repræsentant for tidens humane godsejere og embedsmænd. – Kancelliråd 1769. Justitsråd 1774. Etatsråd 1779. Konferensråd 1789.

Familie

Forældre: regimentskvartermester, senere generalkrigs-kommissær og godsejer Stephen H. (1701-70) og Dorothea Sophie Rafn (1710-73). Gift 1. gang 30.8.1771 i Skamstrup med Jacobæa Elisabeth Graah, døbt 22.7.1752 i Kbh. (Frue), død 7.5.1786 på Frydendal, d. af justitsråd og kancelliforvalter, senere konferensråd Andreas Jacobsen G. (1701-80) og Petronelle Helene Hersleb (1724-78). Gift 2. gang 5.1.1787 i Skamstrup med Inger Charlotte Graah, døbt 3.7.1747 i Kbh. (Helligg.), død 30.7.1818 i Kbh. (Trin.), søster til 1. hustru.

Ikonografi

Tegn. af Poul Ipsen, 1783.

Bibliografi

P. H. Graah: Forsøg til W. A. H.s karakteristik som jorddrot, 1796 (særtryk af Minerva III, 1796 166-76). Edv. Holm: Kampen om landboreformerne, 1888 (reproudg. 1974). J. P. Jensen i Høng landbrugsskoles elevforen., 1914 37-43. Hans Jensen: Dansk jordpolitik I, 1936. Fr. Skrubbeltrang: Husmand og inderste, 1940. Birte Stig Jørgensen: Udskiftningen af krongodset i Nordsjælland, 1967.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig