V. E. Tychsen, Valentin Emil Tychsen, 4.12.1847-18.12.1914, officer. Født i Odense, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). T. gennemgik den militære højskole 1866-68, officersskolen 1868-70, blev 1868 sekondløjtnant, 1870 premierløjtnant i ingeniørkorpset (ane. 1867) og kaptajn allerede 1875. Indtil 1880 forrettede han mest troppetjeneste, var derefter indtil 1892 stabschef ved korpset, 1892-94 chef for et bygningsdistrikt, blev 1894 oberstløjtnant og var til 1898 chef for 3. ingeniørdirektion (Jylland-Fyn), blev 1898 næstkommanderende ved ingeniørregimentet, 1900 chef for 2. ingeniørdirektion og var næstkommanderende ved fæstningsingeniørkommandoen indtil han afskedigedes 1912. 1906 var han blevet oberst. – Som lærer i krigsbygning ved officersskolens ældste klasse 1887-95 udarbejdede han flere lærebøger i faget af hvilke kan nævnes Krigsbygningskunsten og Fæstningskrigens Udvikling, 1893, og har skrevet enkelte andre bøger. 1903-12 var han formand i korpsets hovedkassekommission og 1909–12 medlem af militære telegraf- og telefonkommission. Ved den nordiske udstilling i Kbh. 1888 var han krigsministeriets delegerede og forestod ordningen af hærens udstilling. Indtil sin død var han tilsynshavende ved danske militære gravsteder i Tyskland og Østrig og foretog mange rejser i den anledning. Til korpsets 200-årsjubilæum 1884 udarbejdede T. det betydelige skrift Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1884 efterfulgt af Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1893, 1893, med meget gode personalia for ingeniørofficererne i den danske (dansk-norske) hær. Til Militært Tidsskrift og Vort Forsvar har T. ydet flere militær-tekniske bidrag, og han var medarbejder ved C. F. Brickas Dansk biografisk Lexikon. – Fra 1873 medvirkede han ved Lammefjordens udtørring, var medstifter af Den tekniske forening og dens sekretær 1877-94 og fra 1896 medlem af bestyrelsen for Store nordiske Telegrafselskab. Ved folketingsvalget 1906 var han højres kandidat i Kbh.s 3. kreds. – T. havde en klar, intelligent opfattelse, besad en sjælden evne til at gennemarbejde en sag i alle dens detaljer og arbejdede samtidig meget hurtigt og effektivt.

Familie

Forældre: købmand og manufakturhandler Valentin T. (1803-75) og Elisabeth Amalie Brodersen (1813-63). Gift 1. gang 11.10.1876 i Kbh. (Garn.) med danser, senere solodanser Anna Regina Scholl (Anna T.), født 1.9.1853 i Bremen, død 21.11.1896 i Kbh., d. af billedhugger Philip Jean Josef S. (1805-61) og skuespiller Theodora Jocunda Dalhoff (1826-92). Gift 1. gang 9.4.1898 i Kbh. (Garn.) med koncertsanger Emmy Coralie Menzell, født 21.4.1866 i Kbh. (Garn.), død 20.10.1927 sst., d. af gymnastiklærer, senere hovedkasserer Frederik Carl Christian M. (1828-1908) og balletdanser Anna Elise Ludovica Claudine Walbom (1837-1908).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Nationaltid. aften 18.12.1914. III. tid. 10.1.1915. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig