V. E. Tychsen

V. E. Tychsen, Valentin Emil Tychsen, 4.12.1847-18.12.1914, officer. Født i Odense, død i Kbh., begravet sst. (Garn.). T. gennemgik den militære højskole 1866-68, officersskolen 1868-70, blev 1868 sekondløjtnant, 1870 premierløjtnant i ingeniørkorpset (ane. 1867) og kaptajn allerede 1875. Indtil 1880 forrettede han mest troppetjeneste, var derefter indtil 1892 stabschef ved korpset, 1892-94 chef for et bygningsdistrikt, blev 1894 oberstløjtnant og var til 1898 chef for 3. ingeniørdirektion (Jylland-Fyn), blev 1898 næstkommanderende ved ingeniørregimentet, 1900 chef for 2. ingeniørdirektion og var næstkommanderende ved fæstningsingeniørkommandoen indtil han afskedigedes 1912. 1906 var han blevet oberst. – Som lærer i krigsbygning ved officersskolens ældste klasse 1887-95 udarbejdede han flere lærebøger i faget af hvilke kan nævnes Krigsbygningskunsten og Fæstningskrigens Udvikling, 1893, og har skrevet enkelte andre bøger. 1903-12 var han formand i korpsets hovedkassekommission og 1909–12 medlem af militære telegraf- og telefonkommission. Ved den nordiske udstilling i Kbh. 1888 var han krigsministeriets delegerede og forestod ordningen af hærens udstilling. Indtil sin død var han tilsynshavende ved danske militære gravsteder i Tyskland og Østrig og foretog mange rejser i den anledning. Til korpsets 200-årsjubilæum 1884 udarbejdede T. det betydelige skrift Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1884 efterfulgt af Fortifikations-Etaterne og Ingenieurkorpset 1684-1893, 1893, med meget gode personalia for ingeniørofficererne i den danske (dansk-norske) hær. Til Militært Tidsskrift og Vort Forsvar har T. ydet flere militær-tekniske bidrag, og han var medarbejder ved C. F. Brickas Dansk biografisk Lexikon. – Fra 1873 medvirkede han ved Lammefjordens udtørring, var medstifter af Den tekniske forening og dens sekretær 1877-94 og fra 1896 medlem af bestyrelsen for Store nordiske Telegrafselskab. Ved folketingsvalget 1906 var han højres kandidat i Kbh.s 3. kreds. – T. havde en klar, intelligent opfattelse, besad en sjælden evne til at gennemarbejde en sag i alle dens detaljer og arbejdede samtidig meget hurtigt og effektivt.

Familie

Forældre: købmand og manufakturhandler Valentin T. (1803-75) og Elisabeth Amalie Brodersen (1813-63). Gift 1. gang 11.10.1876 i Kbh. (Garn.) med danser, senere solodanser Anna Regina Scholl (Anna T.), født 1.9.1853 i Bremen, død 21.11.1896 i Kbh., d. af billedhugger Philip Jean Josef S. (1805-61) og skuespiller Theodora Jocunda Dalhoff (1826-92). Gift 1. gang 9.4.1898 i Kbh. (Garn.) med koncertsanger Emmy Coralie Menzell, født 21.4.1866 i Kbh. (Garn.), død 20.10.1927 sst., d. af gymnastiklærer, senere hovedkasserer Frederik Carl Christian M. (1828-1908) og balletdanser Anna Elise Ludovica Claudine Walbom (1837-1908).

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Nationaltid. aften 18.12.1914. III. tid. 10.1.1915. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig