V. Garde, Thomas Vilhelm Garde, 22.10.1859-24.6.1926, søofficer. Født i Kbh. (Holmens), død sst., begravet i Gentofte. G. blev kadet 1876, sekondløjtnant med Gerners medalje 1880, premierløjtnant 1881, kaptajn 1898, kommandør 1908 og kontreadmiral 1918. – 1883-85 deltog han som næstkommanderende i G. Holms konebådsekspedition langs Grønlands østkyst og ledede ekspeditionens sydlige afdeling juli 1884 til juli 1885. Efter 1883-84 at have overvintret i Nanortalik på sydvestkysten trængte ekspeditionen i sommeren 1884 langs østkysten nordpå til 63° n.br. hvorfra Holm fortsatte nordefter, mens G. gik sydpå idet han på vejen med nøjagtighed opmålte kysten og fjordene. Han overvintrede atter i Nanortalik og foretog her magnetiske og meteorologiske observationer, startede påny maj 1885 og gik nordpå til ca. 63° n.br. hvor de to afdelinger atter mødtes og fulgtes ad sydpå. G. har i det populære værk Den danske Konebaadsekspedition til Grønlands Østkyst 1883-85, 1887 givet en livlig skildring af sin deltagelse i ekspeditionen. 1886 var han atter i Grønland med skonnerten Fylla på hydrografiske undersøgelser i Davisstrædet og 1886-87 med fregatten Jylland til Vestindien. Grønland drog ham atter til sig idet han 1888 var 1. styrmand og 1889, -90 og -91 fører af Grønlands handels skruebark Hvidbjørnen og 1893 leder af en opmåling af skærgården ved Julianehåb, og han foretog en besværlig vandring over indlandsisens sydlige del. G. har nedlagt frugterne af sit grundige kendskab til Grønlands kyster og skærgårde i en udførlig farvandsbeskrivelse, Vejledning til Besejling af Kolonierne i Vestgrønland, 1895. 1895-98 var G. underbestyrer ved Meteorologisk institut, 1896 ledede han opmålingen af Hvammsfjord på Island. 1897 førte han den russiske regerings nye isbryder Nadeshnij fra Kbh. til Vladivostok, 1898-99 ledede han opmåling i danske farvande og førte 1900-03 postskib mellem Korsør og Kiel. 1904, -05 og -08 var han stabschef i eskadren, 1906 chef for krydseren Heimdal (kadetskib) og 1907-08 chef for skonnerten Ingolf til Vestindien. 1908-11 var han direktør for marineministeriet. Under hans virksomhed her faldt gennemførelsen af loven om søværnets ordning, på hvilken lovs udformning han havde stor indflydelse, ligesom det også var ham der kom til at tage bestemmelsen om anvendelsen af den betydelige bevilling til materiellets fornyelse der var en følge af loven. Det skyldes derfor ikke mindst G. at søværnet ved krigsudbruddet 1914 var så godt forberedt. 1911-14 var han chef for flådens stab, 1911 og -12 chef for panserskibene Peder Skram og Olfert Fischer, 1914-15 chef for 2. eskadre, 1915-17 chef for 1. eskadre og fra 1918 chef for den flydende defension ved Kbh. S.å. var han formand i en international kommission i anledning af to tyske undervandsbådes internering i Vigo i Spanien. G. var sømilitær medarbejder ved Dansk Biografisk Haandleksikon 1920-26. 1921 fik han efter ansøgning sin afsked og trak sig tilbage til en landejendom ved Kvistgård. – G. var en udmærket sømand, en dygtig, kundskabsrig og pligtopfyldende officer der præsterede et fortrinligt arbejde overalt hvor han blev anvendt.

Familie

Forældre: løjtnant, senere kontreadmiral Hans Georg Friboe G. (1825-85) og Anna Christine Elisabeth Knudsen (1834-1919). Gift 1. gang 24.11.1885 i Odense med Inger Kirstine Holm, født 5.10.1859 i Hunderup ved Odense, død 15.5.1904 i Hellerup, d. af lærer Jørgen Andersen H. (1826-87) og Frederikke Hannibaline Levetzau Egholt (1832-77). Gift 2. gang 26.10.1906 i Gentofte med Christine Vilhelmine Ohlsen, født 15.5.1877 i Fredericia, død 6.3.1969 i Ordrup, d. af grosserer Detlef Albert Heinrich O. (1840-1913) og Christine Ahlmann (1846-1926).

Udnævnelser

R. 1902. DM. 1908. K.2 1911. K.1 1919. F.M.l. 1921.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

V. G.: Min første rejse til Grønland i Under Dannebrog, 1917 6-10. – Medd. om Grønland IX, 1889 (Den østgrønlandske expedition under ledelse af G. Holm) og sst. XVI, 1896. Grønland i 200året for Hans Egedes landing, udg. Kommissionen for ledelsen af de geol. og geogr. undersøgelser i Grønland, 1921. Th. Topsøe-Jensen i Tidsskr. for søvæsen, 1926 360-63. – Levnedsberetning i ordenskapitlet. Papirer i Rigsarkivet.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig