Vagn Dybdahl

Vagn Dybdahl, Vagn Viktor Høgenhof Dybdahl, kbg. Dybdal, 1.2.1922-27.2.2001, rigsarkivar. Født i Struer. D. var student 1940 (Marselisborg) og mag.art. i historie fra Århus universitet 1945, dr.phil. sst. 1969. Allerede i sin studietid blev han knyttet til komiteen for oprettelse af et erhvervsarkiv, fra 1948 arkivar og leder af Erhvervsarkivet, Århus, 1963 overarkivar. D. var desuden tilknyttet universitetet i Århus, fra 1950 som undervisningsassistent, fra 1960 som lektor i økonomisk historie. 1.1.1979 overtog han embedet som rigsarkivar, denne stilling bestred han frem til 1992.

D. udfoldede et omfattende forfatterskab, heriblandt en række arbejder med emner fra Århus bys historie. Særlig bør fremhæves hans bidrag til Politikens Danmarks Historie bd. 12, De nye klasser, 1965, i hvilket han med held greb perioden 1870-1913 an på en original måde, og disputatsen Partier og erhverv. Studier i partiorganisation og byerhvervenes politiske aktivitet ca. 1880-ca.1913, 1969. D.s øvrige forfatterskab knytter sig ligeledes til tidsrummet fra midten af 1800-tallet til beg. af 1900-tallet med social- og erhvervshistorie som foretrukne emner. Desuden redigerede han Historie (tidl. Jyske Samlinger)1949-92 og Erhvervshistorisk årbog 1949-92 og Nyt fra Historien 1950-92, samt adskillige byhistoriske udgivelser. D. var indehaver af en lang række faglige tillidsposter, 1972-80 medlem af statens humanistiske forskningsråd, 1977-85 næstformand for planlægningsrådet for forskningen. Han var endvidere formand for Dansk arkivselskab 1976-91 og bestyrelsesformand for Erhvervsarkivet, Statens erhvervshistoriske arkiv 1979-92 og formand for Dansk historisk fællesforening 1980-90. D. var fra sin ungdom knyttet til socialdemokratiet, bidrog til partiets presse og var fra 1969 medlem af, fra 1972 formand for partiets forskningspolitiske udvalg, 1975-85 medlem af fagbevægelsens forskningsråd. Som arkivleder, redaktør, historisk skribent og forskningsadministrator var D. en af de enkeltpersoner der stærkest har præget dansk historieforskning i 1960erne og 1970erne.

Familie

F: gårdejer, lokomotivfyrbøder, senere lokomotivfører Laurits Henrik D. (1893-1961) og Petra Rasmine Tomassen (1898-1979). Gift 28.12.1945 i Kbh., med Annegrete Østerborg, født 28.12.1922 i Kbh., død 8.1.1990, d. af kriminalassistent Jens Christian Østergård Ø. (1898-1962) og Marie Nielsine Brinch Laursen (1898-1957).

Udnævnelser

Rigsarkivar Axel Linvalds hæderspris 1961.

Ikonografi

Foto.

Selvbiografi i Århus univ.s årsberetn. 1969-70, 1970 243-45.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig