Vald. M. Mikkelsen, Valdemar Mathias Mikkelsen, 3.9.1916-17.1.2000, botaniker. Vald. M. Mikkelsen blev student fra Rønne 1934, cand.mag. i naturhistorie og geografi 1943 og dr.phil. 1949. Allerede inden eksamen deltog han i Knud Jessens undersøgelser, efter eksamen kom han til Danmarks farmaceutiske højskole som videnskabelig assistent, senere amanuensis og lektor, og 1955 udnævntes han til professor i systematisk botanik ved landbohøjskolen. Han beklædte professoratet til 1983. 1964-84 var han præsident for Danmarks naturfredningsforening og 1975-83 medlem af Statens naturvidenskabelige forskningsråd.

Vald. M. Mikkelsens første undersøgelser er kortlægning af tre familier af strand- og vandplanter i Danmark og Bidrag til Lille Vildmoses Stratigrafi og Vegetationshistorie = Medd. fra da. geol. foren. X, begge fra 1943. I 1949 udkom Ecological studies of the salt marsh vegetation in Isefjord = Dansk bot. arkiv XIII, hvor han grundigt undersøgte plantevækstens afhængighed af jordbundens saltindhold, et emne som han senere stadig vendte tilbage til. Med disputatsen Præstø Fjord. The development of the post-glacial vegetation and a contribution to the history of the Baltic Sea, 1949 vendte han tilbage til vegetationshistorien og gav et vigtigt supplement til Knud Jessens og Johannes Iversens arbejde med pollenanalytisk og økologisk forklaring af landplanternes vilkår under indflydelse af klimaet og menneskets virksomhed. I undersøgelsen inddrog han resultater fra geologi, zoologi, arkæologi og stednavneforskning og bl.a. ved sammenligning af prøverne fra Præstø fjord med tilsvarende fra Møn påviste han ændringer i vandstanden, saltholdigheden og sammensætningen af havets dyre- og planteliv i den sydlige Østersø gennem efteristiden. Hans kendskab til pollen var også grundlag for afhandlinger om pollenindholdet i honningprøver som bevis på biernes søgen til bestemte plantearter. Under tiden på landbohøjskolen kom han ind på ukrudtets sammensætning og forhold til planterne i hegn og på grøftekanter, bl.a. i afhandlingen Markukrudtet i Danmark omkring 1960 i Botanisk t. LXII, 1966 (s.m. Fr. Laursen). Han viste, at meget få af markens ukrudtsplanter stammer fra de omgivende plantesamfund. Dette førte naturligt til en kamp mod hensynsløs slåning af vore grøftekanter, en kamp som fandt et naturligt forum i Danmarks naturfredningsforening. Som præsident for denne forening gjorde han et stort arbejde for forståelsen af vigtigheden af at værne om naturen og dens dyr og planter, og han var med til at inddrage forureningsbekæmpelser som et naturligt led i foreningens arbejde. I værket Danmarks Natur skrev han om planterne i marsk, strandeng og strandsump, om agerlandets vilde flora og om fredningens historie i Danmark. Hertil kommer artikler om Bornholms flora og dens udvikling, samt lærebøger. Vald. M. Mikkelsens evne til at udtrykke sig klart og forståeligt i tale og skrift forstærkede hans indsats. Blandt hans tillidsposter kan nævnes medlemskab af præsidium og videnskabeligt udvalg i Verdensnaturfonden 1972-84 og af forretningsudvalget 1972-78, af bestyrelsen for Foreningen til dyrenes beskyttelse 1970-78 samt Miljøankenævnet. Han tildeltes Naturfredningsprisen 1985.

Familie

Vald. M. Mikkelsen blev født i Allinge.

Forældre: møllersvend, senere avlsbruger Julius Theodor M. (1876-1963) og Andrea Julie Kaas (1877-1973). Gift 28.12.1941 i Kbh. (Sions) med Gerda Eina Honum, født 5.7.1916 i Kbh., d. af lagerchef Einer Christian H. (1889-1952) og Carla Marie Christiane Scheumann (1888-1944).

Udnævnelser

R. 1961. R1. 1970.

Ikonografi

Foto.

Bibliografi

Bibliografi i Alfr. Hansen: Den danske botaniske lit. 1940-59, 1963 21 lf. (m. efterfølgende lister i Botanisk t.). - Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1950 268f. - Naturhisttid. XIV, 1950 31.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig