Viggo Andersen

Artikelstart

Viggo Andersen, Viggo Emil Andersen, 28.9.1910-7.10.2003, statskonsulent. Født i Kosterslev, Særslev sg. A. blev uddannet ved landbruget og efter ophold på Særslev og Askov højskole gik vejen videre over Ladelund landbrugsskole til Den kgl. veterinær- og landbohøjskole hvorfra han dimitteredes som landbrugskandidat 1938. Efter et ophold ved Den nordiske folkehøjskole i Geneve blev han ansat ved Det landøkonomiske Drifts-bureau indtil han 1941 blev knyttet til Husmandsforeningernes sekretariat. 1944 blev han sekretær for Den sjællandske samvirksomhed og var 1946–53 sekretær for De samvirkende danske Husmandsforeninger. Ved siden af arbejdet for det mindre landbrug blev A. i voksende grad involveret i de mellemfolkelige landbrugsproblemer gennem deltagelse i det spirende europæiske samarbejde på landbrugsområdet, og 1952 deltog han i en vesteuropæisk studierejse til USA. På baggrund af den erhvervede indsigt i internationale landbrugsforhold samt en anerkendt vilje og evne til at samarbejde med de andre hjemlige landbrugsorganisationer blev han 1953 udpeget til at efterfølge A. P. Jakobsen som statskonsulent til rådighed for landbrugsministeriet. Som formand for det danske FAO-udvalg og for landbrugsministeriets OEEC-udvalg fik A. i de følgende år lejlighed til at deltage aktivt i det voksende internationale samarbejde på landbrugets område hvilket bl.a. førte til formandskab i OEECs arbejdsgruppe for landbrugspolitik (1959–61) og i FAOs varekomité (1960–62). Desuden var han medlem af regeringsudvalget for teknisk bistand til udviklingslandene (1954– 62), ligesom han i en periode deltog i ledelsen af Mellemfolkeligt samvirke. – Den aktive deltagelse i FAOs arbejde førte 1962 til ansættelse som direktør i denne FN specialorganisation for ernæring og landbrug med ansvar for Rural Institutions Division. I denne stilling havde A. bl.a. ansvaret for arrangementet af den første verdenskongres om landbrugsuddannelse der blev afholdt i København 1970 som resultat af et samarbejde mellem FAO, UNESCO og ILO ligesom han var en ledende kraft i FAOs indsats for at fremme gennemførelsen af landboreformer. Indtil A. 1972 vendte tilbage til Danmark fik han i kraft af sin samarbejdsevne knyttet kontakter iden for landbrugskredse over det meste af verden, og han ydede en anerkendt indsats for at styrke den sociale side af FAOs arbejde, herunder specielt arbejdet med landbrugsuddannelse og konsulentvæsen hvor erfaringerne fra hans virksomhed inden for de danske husmandsforeninger gav et godt grundlag.

Familie

Forældre: landarbejder, senere husmand Anton A. (1885–1954) og Anna Endrup (1883–1965). Gift 17.9.1940 i Kongsberg, Norge, med sygeplejerske Marie Leonora Sande, født 16.7.1909 i Haugesund, Norge, d. af lærer Olav S. (1878–1935) og Sina Hagland (født 1880).

Bibliografi

Fridlev Skrubbeltrang: Den danske husmand, 1954 336f.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig