Viggo Sjøqvist

Viggo Sjøqvist, 5.6.1913-13.3.2003, overarkivar, historiker. Viggo Sjøqvist kom efter realeksamen i boghandlerlære, men blev student 1935 (Akad. kursus) og 1943 mag.art. i historie fra Kbh.s univ. Efter at have været beskæftiget ved Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland blev Viggo Sjøqvist 1947 knyttet til udenrigsministeriets arkiv hvis chef med titel af overarkivar han var 1961–74. Viggo Sjøqvist var tilforordnet udvalget til gennemgang af P. Munchs papirer 1958–59.

Ved siden af sin embedsgerning udfoldede han et betydeligt historisk forfatterskab der naturligt centrerede sig om nyere dansk udenrigspolitik og dettes ledende skikkelser. Udenrigspolitisk historie i klassisk forstand dyrkede Viggo Sjøqvist i flere mindre arbejder og i Danmarks udenrigspolitik 1933–1940, 1966. Sin opfattelse af forspillet til 9.4.1940 udbyggede han og nuancerede i Besættelsen 1940, 1978 hvor han argumenterer for at begivenhederne nok i deres form, men næppe i deres realitet kom som en overraskelse for den danske militære og politiske ledelse. S.m. Klaus Kjølsen redigerede Viggo Sjøqvist Den danske udenrigstjeneste I-II, 1970 hvor han selv behandlede perioden 1906–19.

Viggo Sjøqvist dyrkede som en af de meget få danske historikere den klassiske historiske biografi, i dette tilfælde med naturlig tilknytning til dansk udenrigspolitik. Peter Vedel I-II, 1957–62 hvor bd. 2 indbragte Viggo Sjøqvist den filosofiske doktorgrad er på en gang en behandling af dansk udenrigspolitik og udenrigstjeneste i sidste halvdel af 1800-tallet og en skildring af den mand der i lange perioder var dens ledende personlighed. Biografien får en stærkere placering i Erik Scavenius I-II, 1973 hvor Viggo Sjøqvist gav den første og for ihvertfald første verdenskrigs vedkommende den grundlæggende behandling af en af de mest forkætrede personligheder i nyere dansk politik. Peter Munch. Manden, politikeren, historikeren, 1976 har sin styrke hvor person og udenrigspolitik falder sammen, men er mindre afrundet og dækkende for de øvrige sider af P. Munchs omfattende virke. Et charmerende og varmhjertet forsvar for en af musikhistorikere udskældt person, Mozarts hustru, gav Viggo Sjøqvist i To gange fuldkommen lykkelig. Constanze Mozarts ægteskaber, 1975 (eng. udg. 1991, japansk udg. 1993) hvor forbindelsen til dansk udenrigspolitik knyttes gennem det andet ægteskab med den danske diplomat G. Nissen. I bogen Nils Svenningsen, embedsmanden og politikeren : en biografi, 1995 vendte Viggo Sjøqvist tilbage til dansk politik i 1900-tallet.

Som historiker bekendte Viggo Sjøqvist sig både i metode og i emnevalg til traditionen, jf. hans skarpe udfald mod fx mere teoretiserende skoler (Hist.t. 12.r.III, 1969 s. 637–41) eller mod mere nærgående forsøg i den biografiske genre (Hist.t. LXXX, 1980 s. 184–92). Hans styrke var bred indlevelse i tidsrummet, bonsens i opfattelsen af sine personers psyke og adfærd, og vilje til at forstå deres motiver. Hverken den brillante analyse eller den fængende stil var Viggo Sjøqvists sag, men han hævdede i sine bøger – bedst i biografien af Erik Scavenius – en borgerlighumanistisk tradition i dansk historieforskning og -skrivning på værdig vis.

Viggo Sjøqvist var medlem af bestyrelsen for Historisk samfund, fra 1959 af bestyrelsen for Udgiverselskab for Danmarks nyeste historie, og 1966 indvalgtes han i Det kgl. danske selskab for fædrelandets historie, sekretær 1970-80.

Familie

Viggo Sjøqvist blev født på Frederiksberg (Solbjerg sogn).

Forældre: prokurist, senere grosserer Adolf Wilhelm S. (1875–1922) og Ellen Beate Harild (1872–1959). Gift 11.5.1944 på Frbg. med børnehavelærer Inger Tove Burmester, født 21.12.1913 i Kbh. (Garnison), død 28.7.1992, d. af stabs-officiant Peter Axel Frants B. (1881–1931) og Petra Eriksen (1883–1972).

Udnævnelser

R. 1953. R1. 1962.

Bibliografi

Selvbiografi i Festskr. udg. af Kbh.s univ. nov. 1962 196f. – Cl. Bjørn i Fortid og nutid XXVII, 1977–78 226–33. – Levnedsberetning i ordenskapitlet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig