Volrad August v. d. Lühe, 28.10.1705-1.4.1778, overpræsident. Død i Kbh., begravet sst. (Helligg.). v. d. L. indtog under tre danske konger betydelige hofstillinger. Han begyndte under Christian VI sin livsbane som kammerjunker (1735), blev 1743 overkammerjunker og 1746 kammerherre. Under Frederik V udnævntes han tillige 1754 til overpræsident og overtog s.å. stillingen som overdirektør for den kgl. skueplads. Han havde de bedste hensigter i retning af at gennemføre en sund finansiel politik, men ved sin afgang efterlod han dog en tom teaterkasse. På skuepladsens kunstneriske program havde han kun liden indflydelse, idet han blot havde at rette sig efter hoffets smag der yndede de italienske divertissements og intermezzoer og rynkede på næsen af Ludvig Holberg. Under Christian VII steg han til nye æresposter. Han overtog partikulærkassen efter et hidsigt kapløb med Ditlev Reventlow (1712-83), men stillingen var alt andet end behagelig, idet kongen det ene øjeblik krævede den yderste sparsommelighed for kort derefter meningsløst at strø om sig med penge. Han fungerede desuden som maître des requêtes ved hoffet, indtil J. F. Struensee dec. 1770 overtog denne stilling. N.å. fjernede Struensee ham ligeledes fra posten som overpræsident, men tillod ham at beklæde stillingen som grand maître des cérémonies og ordenssekretær. 1757-71 var han overdirektør for Frederiks hospital. Hans 2. hustru indtog ligeledes en betydelig stilling ved hoffet. Hun var fra 1766 hofdame hos prinsesse Louise, avancerede derpå til overhofmesterinde hos Caroline Mathilde og fortsatte fra 1774 i samme stilling hos Juliane Marie. v.d.L. ejede 1760-70 lyststedet Retraite ved Skodsborg og 1754-61 baroniet Høgholm. Han optoges 1776 i den danske adel. - Gehejmeråd 1750. Gehejme-konferensråd 1764. - Hv. R. 1745. L'union parfaite 1747. Bl. R. 1768.

Familie

Forældre: kaptajn Diderik Otto v. d. L. til Dambek (1670-1709) og Charlotte Amalie du Puits. Gift 1. gang 25.5.1747 med Catharina Maria v. Vieregg, født 14.(18.)3.1717, død 14.12.1764 i Kbh. (Helligg.) (gift 1. gang med kaptajn Christian Ludvig v. Hein til Zierstorf, 1696-1743), d. af Jørgen Frederik v. V. til Zierstorf (død 1726, gift 1. gang med Hedwig v. Hein) og Antoinette Juliane v. Hausmann. Gift 2. gang 6.5.1767 i Kbh. (Slotsk.) med komtesse Margrethe Holck, født 16.2.1741 på Orebygård, død 1.10.1826 i Kbh. (Helligg.) (gift 2. gang med generalløjtnant, gehejmeråd Christian Frederik Numsen, 1741-1811), d. af greve, generalløjtnant Christian Christopher H. (1698-1774) og friherreinde Ermegaard Sophie Winterfeldt (1702-56).

Ikonografi

Mal. af P. Wichmann, 1765? (Hørbygård). Mal. 1768 (Arreskov). Mal. af U. F. Beenfeldt, 1773 (Fr.borg), kopi efter dette (sst.). Klippet silhouet (Kgl. bibl.) og flere tegnede (Fr.borg).

Bibliografi

Efterl. papirer fra den Reventlowske familiekreds, udg. L. Bobé III-IV, 1896-1900; VI-VIII, 1903-17. Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis 1, 1904: III, 1913. Udv. breve, betænkn. og optegn, af J. O. Schack-Rathlous arkiv, udg. Th. Thaulow og J. O. Bro-Jørgensen, 1936. - Aage Friis: A. P. Bernstorff og Ove Høegh-Guldberg, 1899. C. Bruun: København III, 1901. Edv. Holm: Danm.-No.s hist. 1720-1814 IV, 1-2, 1902; VI-VIII, 1903-07. Eiler Nystrøm: Fra Nordsjællands Øresundskyst, 1938. Harald Jørgensen: Thi kendes for ret, 1980.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig