Werner v.d. Schulenburg, 3.6.1679-7.9.1755, greve, officer, diplomat, overkrigssekretær. Født på Apenburg, Sachsen, død i Kbh. (Holmens), bisat på Apenburg. Efter studier i Utrecht og lange udenlandsrejser hvervede v. d. S. et kompagni til hertugen af Württemberg-Oels' dragonregiment i det danske hjælpekorps i Flandern m.m. og deltog indtil 1713 i alle store slag, blev 1705 sekond-, n.å. premiermajor, 1709 oberstløjtnant, 1711 kar., 1713 virkelig oberst og regimentschef. Han deltog dernæst i krigen i Nordtyskland, bl.a. erobringen af Wismar, og blev 1719 generalmajor, 1732 generalløjtnant. 1731–39 var han envoyé i Paris, men holdtes uden for de meget vigtige forhandlinger mellem Danmark og Frankrig i disse år. Samtidig var han en tid nominelt kommandør for garden til hest og blev 1738 kar. general af kavaleriet. 1741 fik han den meget indbringende stilling som kommandør for et korps i engelsk tjeneste i Hannover, men korpset var kun et halvt år ude. Han var temmelig egenrådig i sin kommandoføring og pådrog sig 1743 en skarp irettesættelse af Christian VI. Af Frederik V var han særdeles velset. 1747–53 var han atter kommandør for garden til hest, blev 1748 feltmarskal og havde 1749 den militære overkommando under kongens rejse til Norge. 1753 afløste han grev Christian Lerche som overkrigssekretær for landetaten og 1. deputeret i general- og kommissariatskollegiet, og trods sin fremskredne alder gik han med flid op i disse embeder. Han ejede betydelige godser både i Tyskland og i Holsten. 1741 blev han dansk greve. – Gehejmeråd 1731. Rang med gehejmeråder i konseillet 1747.

Familie

Forældre: landsdirektør i Altmark, krigskommissær Dietrich Hermann v.d.S. til Apenburg m.m. (1638–93) og Amalie v.d.S. (1643–1713). -5.1.1723 med Catharine Margrethe Brockdorff, født 1697, død 24.1.1775, bisat i Slesvig domk. (gift 1. gang 1718 med Hieronymus v. Thienen til Maslev, 1585–1720), d. af gehejmeråd Wulf B. til Nør (1651–1732, gift 1. gang 1678 med Ida Rumohr, 1662–93, gift 3. gang 1708 med Elisabeth Christine Reventlow, død 1721 (gift 1. gang med Cai v. Thienen til Binebek og Borghorst, 1656–1701)) og Lucia Rantzau (1672–1707).

Udnævnelser

Hv. R. 1722. Bl. R. 1739. L'union parfaite 1750.

Ikonografi

Min. ca. 1750 (Fr.borg). Mal. i samme type af L. Fischer, 1841 (sst.).

Bibliografi

Georg Schmidt: Das Geschlecht v.d. Schulenburg II, Beetzendorf 1899. C. C. v. Krogh: Medd. om den kgl. livgarde til hest, 1886 363–67 393–98. Pers. hist. t. 3.r.I, 1892 254. Danske mag. 6.r.II, 1914–16 331–34 337f 342 345f 351 (Chr. VIs breve til M. Numsen); V, 1930 268 314 (Chr. Rantzaus breve til Hans Gram). Bidrag til den store nord. krigs hist., udg. Generalstaben VI-VI 11, 1920–27;X, 1934.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig