William Thulstrup

William Thulstrup, William Christian Magnus Carl Thulstrup, 3.10.1866-2.2.1921, læge, redaktør. William Thulstrup blev student 1884 fra Århus, tog 1893 medicinsk embedseksamen, var 1893–1902 reservelæge i marinen, 1898–1903 praktiserende læge i Kbh. og derpå et års tid reservelæge ved de Kellerske åndssvageanstalter i Brejning. En kronisk infektionssygdom, smitte efter en operation, som William Thulstrup foretog mens han i sommeren 1896 var med på admiral C. F. Wandels hydrografiske ekspedition til Island og Grønland tvang ham imidlertid til flerårigt hospitalsophold i udlandet og til sidst ud af praktisk lægegerning.

William Thulstrup blev da 1908 redaktør af Illustreret Tidende, overtog 1912 selv bladet og fortsatte på trods af den stadig fremadskridende ledforkalkning som næsten lænkede ham til rullestolen, med ukuelig vilje og tappert tålmod bestræbelserne for at give bladet en førsteplads bade i bladlig og stoflig henseende og forstærke dets nationale og særlig dets sønderjyske linje. Snart som kronikør og snart som biograf (under mærkerne Agathon og H. F. Rosbøll) tog hin ivrigt del i døgnets strid, ofte med skarpe og meget selvstændige standpunkter. Ved hans død stod bladet derfor midt i en ny opgangsperiode. 1910 publicerede han i serien Mennesker en smuk biografi om Niels R. Finsen (4. udg. 1942). En særlig stilling indtog William Thulstrup 1887–95 inden for Studenterforeningen hvor han dels var medlem af mangfoldige komiteer og udvalg og dels 1895–97 ledende senior. Som sådan var han hovedmanden ved foreningens 75-års jubilæum 1895 og ligeledes en af drivkræfterne i det dansk-svenske studentersamvirke. For konservatismen inden for Studenterforeningen betød William Thulstrup i 1880'erne og 90'erne det samme som Vilh. Rode i tiden fra 50'erne til 70'erne; forbilledet, typen på den ideale akademiker, vindende af væsen, vennesæl, veltalende ved såvel højtidelige som muntre lejligheder og derfor velset overalt og velskikket som mægler og midtpunkt.

Familie

William Thulstrup blev født i Kbh. (Cit), døde samme sted og er begravet samme sted (Ass.). Forældre: kaptajn senere oberst ved ingeniørerne William August Thulstrup (1820–97) og Louise Marie Adolphine Gandil (1829–1908). Gift 8.11.1900 i Kbh. (Frue) med Agnete Paulli, født 24.3.1872 i Fredensborg, død 28.10.1958 i Kbh., datter af res. kapellan, senere stiftsprovst Jakob Paulli (1844–1915) og Frederikke C. J. Jürgensen (1846–82).

Ikonografi

Afbildet på E. Henningsens mal. Rusgilde i den gamle studenterforening, 1910 (Studenterforeningen, Kbh.). Mal. af Johs. Hohlenberg ca. 1915. Foto.

Bibliografi

Kn. Bokkenheuser: Studenter vi kaldes-, 1920. Berl. tid. 2.2.1921. Nationaltid. s.d. Politiken 3.2. s.å. T. Vogel-Jørgensen i Verden og vi 11.2. s.å. Carl Carstensen m.fl. i III. tid. 13.2. s.å. Carl Dumreicher: Studenterforen.s hist. III, 1941.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig