Wolf Veit Christoph v. Reitzenstein, 30.11.1710-25.12.1781, amtmand. Født i Lichtenberg a.d. Selbnitz, død i Sorø, begravet i Sorø k. v.R. kom som ung til Danmark, blev 1734 officer, men kom 1736 som kammerjunker til dronning Sophie Magdalenes hof hvor han 1747 avancerede til hofmarskal og jægermester. 1756 blev han amtmand over Segeberg amt, 1757 over Vordingborg og Tryggevælde amter og fra 1766 til kort før sin død over Sorø og Ringsted amter. I denne sidste stilling havde han overbestyrelsen af akademiet som han ved sin tiltrædelse fandt i dårlig forfatning. v.R. søgte på forskellig vis at ophjælpe institutionen, bl.a. ved tilskud fra kongens kasse, men uden at opnå større resultat. I hans tid opstilledes J. Wiedewelts kostbare sarkofag over Ludvig Holberg i Sorø kirke. I debatten om landboreformerne gav han udtryk for udpræget konservative synspunkter og advarede mod lempelser i stavnsbåndet. Fra hans hånd foreligger en del tyske lejlighedsdigte. v.R. var ty- -pen på de indvandrede tyske adelsmand der via hoftjeneste opnåede en fremtrædende position i den danske stat, men han skal efter A. P. Bernstorffs mening hverken have gjort sig fortjent til den favorisering, han opnåede, eller den hårde kritik der fra anden side rettedes mod hans virksomhed. – Gehejmeråd 1759, gehejme-konferensråd 1769.

Familie

Forældre: brandenburg-kulmbachsk gehejmeråd Wolf Christoph v.R. (1663–1729) og Maria Sabina v. Würtzburg (født 1683). Gift 1. gang 11.4.1755 i Kbh. (Slotsk.) med Øllegaard v. Gram(m), født 22.7.1735 i Kbh. (Holmens), død 6.2.1759 på Beldringe, d. af jægermester, senere overjægermester Carl Christian v.G. (1703–80) og Birgitte C. Friis (1715–75). Gift 2. gang 16.9.1760 på Hirschholm (Slotsk.) med hofdame hos enkedronning Sophie Magdalene, Theresia Sophie v. Zedwitz, født 1713, død 10.10.1799 i Sorø.

Udnævnelser

Hv. R. 1750. Bl. R. 1777. L'union parfaite 1750.

Ikonografi

Mal. (Sorø akad.). Tegnet silhouet (Fr.borg). – Epitafium efter udkast af Jens Bang (Sorø k.).

Bibliografi

Aktstykker til oplysn. om stavnsbåndets hist., udg. J. A. Fridericia, 1888 235. Bernstorffske papirer, udg. Aage Friis III, 1913. – L. Bobé i Pers.hist.t. 2.r.VI, 1891 12–23 (geneal.). Danm.s adels årbog LX, 1943 II 69–73 168. P. F. Suhm: Saml. skr. XIV, 1798 327. Luxdorphs dagbøger, udg. E. Nystrøm I–II. 1915–30. Sorø. Klostret, skolen, akademiet II, 1928–31. H. G. Olrik i Soranerbl. XVIII, 1933 57–60 og XIX, 1934 1–3.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig