A.C. Lemvigh-Müller, Adolph Christian Lemvigh-Müller, 27.11.1853-10.12.1929, grosserer. Født i Kbh. (Trin.), død sst., urne på Ass. kgd. L.-M. fik 1868–75 en alsidig handelsuddannelse hos firmaet Fried. E. Petersen i Nyhavn som handlede med nordiske produkter, og efter et kort ophold i Hamburg blev han ansat i faderens forretning. Allerede 1878 ønskede han imidlertid at etablere sig selvstændigt, og efter at have løst grossererborgerskab startede han agenturfirmaet A. C. L.-M. med norske spegesild som hovedartikel. Hørkrambranchens daværende ret nære tilknytning til jernbranchen førte naturligt til, at L.-M. også optog agenturvirksomhed inden for denne branche, først for svenske jernværker, senere for tyske, og efterhånden som årene gik, blev jern- og stålprodukter i udpræget grad firmaets hovedartikler. L.-M. var som købmand meget dygtig og flittig og forstod i usædvanlig grad at vinde både sine kunders og leverandørers tillid. 1902 stiftedes på hans initiativ ikke blot Foreningen af grossister i jern- og metalbranchen, men også Kbh.s bedømmelses- og voldgiftsudvalg inden for samme branche. I dette udvalg var han først menigt medlem, senere næstformand (-1923). Inden for grene af forsikringsverdenen var han en ledende skikkelse og sad desuden 1886–1908 som ligningskommissionsmedlem (ligningsmand) i Kbh. Hans udprægede standsfølelse gjorde ham i årenes løb til en betydelig legatstifter, og den samlede legatkapital som han successivt skænkede Grosserer-societetet androg ved hans død over 130.000 kr. 1919 optoges sønnen Aage L.-M. (1895–1973) i firmaet, og efter L.-M.s død fortsatte virksomheden i familiens eje, ledet af sønnen, fra 1960 med dennes søn Jørgen L.-M. (f. 1923) som medindehaver. Uden for købmandskredse gjorde L.-M. sig bemærket ved sin energiske agitation for indførelsen af sommertid i Danmark; det lykkedes ham at få den indført 1916, men ikke siden trods hans varme interesse herfor.

Familie

Forældre: jern- og hørkræmmer Johan (Jean) Frederik Lemvigh Muller (1823–88, gift 2. gang 1859 med Anne Marie Christine Bülow, 1831–1906) og Charlotte Sophie Walsøe (1830–57). Navneforandring 21.6.1912. Gift 21.11.1879 i Kbh. (Holmens) med Caroline Constance Schmidt, født 1.9.1857 i Kbh. (Helligg.), død 24.4.1937 sst., d. af vare- og vekselmægler Wilhelm Georg S. (1831–92) og Marie Andrea Christine Jacobsen (1833–1900).

Bibliografi

Th. Hauch-Fausbøll og H. R. Hiort-Lorenzen: Patriciske slægter II, 1911 293–304. D. Hvalsøe: Slægten Hvalsøe-Walsøe, 1914 16–32. Børsen 1.10.1918 og 11.12.1929. Arbejdsgiveren, 1929 444f.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig