A.K. Damgaard, Anders Knudsen Damgaard, 1.11.1808-3.9.1906, præst. Født på Damgård, Lyby sg, død i Odense, begravet sst. Ved velynderes hjælp kom D. i Viborg skole og blev student 1828. 1834 blev han cand. teol. og virkede derpå i nogle år som manuduktør medens han boede på Borchs kollegium; 1839 blev han sognepræst i Borbjerg. 1849 valgtes han til folketingsmand for Ringkøbing amts 3. kreds (Holstebro), 1850 blev han provst for Hjerm, Ginding og Hammerum hrd.s provsti, 1855 sognepræst i Kullerup og Refsvindinge og 1858 på foranledning af Ch. T. Engelstoft sognepræst ved Skt. Knuds kirke i Odense og stiftsprovst for Fyns stift. 1895 tog han sin afsked. D. var en kundskabsrig, tankeklar og handlekraftig personlighed. Med særlig interesse omfattede han Skt. Knuds kirke af hvis restaurering han har indlagt sig megen fortjeneste, og det lykkedes hans skarpsindighed at tyde den hidtil som uløselig opgivne indskrift fra biskop Gisicos tid under taget på kirkens sydside (jvf. Ny kirkehist. saml. VI). Som kirkemand følte D. sig i mange henseender nær knyttet til den mynsterske retning. Han ønskede bestemt at værne om kirkens selvstændighed og optrådte ofte som talsmand for en kirkeforfatning, bygget på synodesystemet (jvf. hans udkast til en kirkeforfatning 1851 og 1867). Også i forhandlinger om andre kirkeretslige spørgsmål, om salmebøger og liturgi, tog han jævnlig del. D. havde mindre betydning som prædikant men gjorde en betydelig indsats ved sin administration og sin deltagelse i det offentlige liv. Trods sin konservatisme var han ivrig for reformer og betød især meget for Odense by. I seks år sad han i byrådet og var bl.a. meget virksom ved byens matrikulering. Han tog initiativet til oprettelsen af Mulernes legatskole og medvirkede ved omdannelsen af Lahns stiftelse og udvidelsen af Odense hospital. - D. nåede ikke blot at fejre 50-års embedsjubilæum (1889), men også diamant-, krondiamant- og jernbryllup.

Familie

Forældre: gårdejer Knud Lauritzen (1770-1846) og Ane Andersdatter (1766-1838). Gift 21.5.1836 i Kbh. (Vartov) med Emma Augusta Fritsche, født 7.9.1813 i Kbh. (Holmens), død 9.1.1908 på Frbg., d. af buntmagermester Benjamin Traugott F. (ca. 1776-1833) og Caroline Andrea Szybrowsky (ca. 1786-tidligst 1833).

Udnævnelser

R. 1859. DM. 1875. K.2 1883. K.1 1889.

Ikonografi

Mal. af Behrends efter foto (Lahns stiftelse, Odense). Maleri (Skt. Knuds k., Odense).

Bibliografi

P. Julius Damgaard: Slægten D., 1932. III. tid. 17.5.1896, 27.5. og 16.9.1906. Vilhelm Beck: Erindr, fra mit liv, 1901 143f. Fyens stiftstid. 3. og 10.9.1906. Odense bys hist., udg. H. St. Holbeck, 1926. To højkirkemænd. Brevvexl. mellem bisperne H. Stein og J. Swane, ved P. G. Lindhardt og J. Swane, 1958.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig